21 Aralık 2010, Salı
Prim affı ya da Torba Kanun'un özellikli durumları
İletişim
SMS: ck yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder. (1,60TL) MH:02165317373
Önceki yazılarımızda tasarı halindeki Torba Kanun'un sosyal güvenlik prim borçlularına önemli kolaylıklar sağlayacağına değinmiştik. Kapsama her türlü prim borcu ile emekli keseneği, kurum karşılığı işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi ile takibi SGK tarafından yapılan eğitime katkı payı, damga ve Özel İşlem Vergisi giriyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu borçlarda gecikmeden dolayı işleyen gecikme zammı ve faizleri silinip yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak artırımlar uygulanarak tahsil edilecek.

BORCUNUZU ÖDEYİN

Kapsamdaki borç türlerinden sosyal güvenlik destek primine açıklık getirmiş ve iki türlü sosyal güvenlik destek primi uygulaması olduğunu belirtmiştik. İlki emekli olup yine hizmet akdiyle bir işyerinde 4/a(eski SSK) statüsünde çalışmaya devam edenlerdi. Bunların prim borçlusu işverenleri olmaktaydı. Bir de emekli olup bağımsız çalışmasına devam edenler var ki, bunların sosyal güvenlik destek primleri emekli aylıklarından yüzde on beş kesinti yapılmak suretiyle ödenmek zorunda. İşte bu yükümlülüğünü henüz yerine getirmeyen binlerce emekli olduğu tahmin ediliyor. Bunların büyük bir kısmı emeklilik sonrası bağımsız çalışmaya devam ettiklerini SGK'ya bildirmemiş kişiler. Kısacası bu güne kadar yakalanmamışlar. Ancak bir gün SGK durumlarından haberdar olacak. O zaman da geçmişe dönük yüklü miktarda borçla karşı karşıya gelecekler. Biz de buradan onlara seslenmiştik. Korkunun ecele faydası yok. Her geçen gün borç miktarı artıyor. Ödeme kolaylığından yararlanıp bu borçlarınızı bir an önce ödeyin.

ÇIKAN ZORLUKLAR

Çağrımızı dikkate alan bazı emekli okurlarımız bize dönüş yaptı. Kayıt yaptırmak için SGK'nın ilgili merkez müdürlüklerine müracaat etmişler. Başvuruda bulundukları merkez müdürlükleri kendilerinden kayıtlı oldukları vergi dairelerinden mükellefiyet sürelerine ilişkin yazı getirmelerini istemiş. Vergi dairelerinde ise bir miktar vergi borçları olduğu için bu yazılar kendilerine verilmemiş. İlgili vergi dairesi şefleri borçlarını ödemeden yazılara imza atmayacakları konusunda direnç göstermiş. Sigortalılar da kendince haklı. Vergi borçlarını da yeni kanundan yararlanarak ödemek istiyorlar. Haklı olarak da, "SGK merkez müdürlükleri bu bilgileri sistemden kendileri göremez mi, vergi daireleri ile bu yazışmaları kendileri yapamaz mı" diye soruyorlar. Ya da "Vergi dairelerine borçlu olmak basit bir mükellefiyet süresi belgesinin verilmesine engel teşkil eder mi" diyorlar.

YOL GÖSTERELİM
Buradan emeklilerimize bir yol daha gösterelim. SGK ve vergi dairelerinde git-gel yapıp kendilerini yıpratmasınlar. Henüz kanun çıkmadı. Sosyal güvenlik destek prim borçları için kanunun yayımlandığı tarihten itibaren iki ay içerisinde işlem yapabilecekler. Kanun yayımlanır yayımlanmaz önce vergi dairesine borç yapılandırması talebinde bulunulup, ardından da mükellefiyet süresine ilişkin yazı istenebilir. O zaman vergi dairesi yetkililerinin hiçbir mazereti kalmaz.
Torba Kanun'da bir de 2008 yılındaki 5510 Sayılı Kanunun geçici 24.
ve 25. maddelerine göre borçlarını yapılandırıp da taksitlerini ödeyemediği için yapılandırması bozulanlara sunduğu seçenek mevcut.
2008 yapılandırması bozulanlar, isterlerse eski yapılandırmalarını ihya edebilir. Ancak eski yapılandırmayı ihya etmek istemeyip de yeni ödeme kolaylığının hükümlerinden yararlanmaları da mümkün. Umarız bu kez SGK'nın bilgi işlem sisteminde borçlulara her iki durumda ne kadar ödeme yapacaklarını gösteren bir seçenek imkanı sunulur.
Çünkü benzer tercih hakkı 2008 yapılandırmasında da sunulmuştu. Borçlular 2006 ve önceki yıllardan devam eden taksitlerini bozdurarak 2008 yapılandırmasına geçebiliyorlardı. Ancak bilgisayarda deneme ekranı olmadığı için eski yapılandırmayı bozduranların geri dönüşü mümkün değildi. Sayıları az da olsa evdeki bulgurdan da olan borçlularla karşılaşmıştık.

Okur sorusuna cevap
* Sayın Ali İhsan Biçer, emeklilik işlemleriniz sırasında kamu kurumunda geçen sigortalılık sürenizin kıdem sürenizden sayılması da bu süre karşılığı ikramiye alamamanız da kanuni işlemler. Bu durum kamu kurumunda işçi statüsündeki çalışmanızın belirli süreli iş akdiyle çalışma niteliğinde olması, sona erme biçimi ve sonrasında özel sektörde çalıştıktan sonra memuriyete geçmenizle alakalı geniş bir konu.
* Sayın Ümran Yazıcı, annenizin 1987-1992 dönemindeki 722 günlük sigortasını toplu bir ödeme yaparak emeklilik için yeterli gün sayısına tamamlamanız mümkün değil. Sadece şartlar tutuyorsa doğum borçlanması yapabilirsiniz. Kalan günleri de ileriye dönük isteğe bağlı sigorta ödeyerek tamamlamanız mümkün.


Künye | Reklam | İletişim | Ayın Burcu | Önemli Telefonlar | Eczaneler