• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

3.5 milyon istihdam için özel bürolar devrede

İŞKUR’a kayıtlı 551 özel istihdam bürosu iş ve işçi bulmaya aracılık ediyor. Bürolar 3 yılda 3.5 milyon istihdam yaratılmasında aktif rol alacak. Bürolar işçilerin hamilelik, yıllık izin, hastalık gibi nedenlerle iş sözleşmesi askıya alındığında da iş yerlerinin eleman eksikliğini gideriyor.

4.10.2021

3.5 milyon istihdam için özel bürolar devrede

Türkiye'de iş ve işçi bulmaya aracılık eden, İŞKUR'a kayıtlı faaliyet gösteren 551 özel istihdam bürosu bulunuyor. Bu bürolar, üç yıllık ekonomik program kapsamında 3.5 milyon istihdam yaratmada aktif rol üstlenecek. Bürolar, daimi çalışanların yanı sıra iş sözleşmesi devam eden işçinin hamilelik, yıllık izin, hastalık gibi nedenlerle iş sözleşmesinin aksıya alınması durumunda işverenin ihtiyacını karşılamak için de eleman temin ediyor. Bürolar, enerji, perakende, telekomünikasyon, hızlı tüketim, finans gibi alanlardan ofis destek personeline kadar geniş bir alanda birçok sektöre hizmet veriyor. Büroların işleyişi şöyle:

GEÇİCİ İŞ SAĞLAYABİLİR
Özel istihdam büroları iş ve işçi bulmaya aracılık eder, istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilir. Mesleki eğitim düzenleyebilir, yetki verilmesi durumunda geçici iş ilişkisi kurabilir. İŞKUR tarafından izin verilen özel istihdam bürosunun bir işverenle geçici iş sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devri ile kurulabilir. Ev hizmetleri, mevsimlik tarım işlerinde, işletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde geçici iş ilişkisi kurabilir.

DANIŞMANLIK HİZMETİ
Bu bürolar iş arayanlardan ücret almamak, menfaat sağlamamak ve bu amaçlarla sözleşme yapmamak zorundadır. Büro çalışma izni bulunmayan yabancılara yönelik (geçici iş ilişkisi faaliyeti hariç) aracılık faaliyeti kapsamında danışmanlık hizmeti verebilir, bu kişileri işe yönlendirebilir. İşgücünün sigortasız çalışması, sendikaya üye olmaması, asgari ücretin altında ücret ödenmesi koşullarını taşıyan ve bu nedenle geçersiz sayılan anlaşmalar yapılmamalıdır.

İZİN BELGESİ DEVREDİLEMEZ
Büroların izin yetkileri üç yıl geçerli. Başvuru anında verilen teminat mektubu, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere brüt asgari ücrete göre yeniden hesaplanarak artırılıyor. Özel istihdam bürosu izin belgesi, yalnızca izin verilen gerçek veya tüzel kişiliklerce kullanılır, devredilemez. Bürolar işverenler ve yönetmelikte belirlenen üst düzey yöneticilerden başka kimseden menfaat edinemez. İzinsiz faaliyet gösteren firmalara ilişkin ilan, internet sitesi, afiş, başvuru formu gibi bilgilere ulaşılması halinde para cezası uygulanır.

Hazal ATEŞ