• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

PTT personel alımı bu şartlarla yapılacak! 2020 PTT personel alımı ne zaman başlıyor, şartlar neler?

PTT personel alımı yapacak. Personel alımı haberi Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyuruldu. PTT sözleşmeli personel alım şartları da, Resmi Gazete'de yayımlanan metinle değişti. Yeni personel alımından itibaren yayımlanan şartlar geçerli olacak. Milyonlarca kişi PTT'nin ne zaman personel alacağını araştırıyor. Birçok kişi Google üzerinden, " PTT 2019 personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alım şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. Peki, yeni PTT personel alım şartları neler? PTT personel alımı ne zaman başlayacak? İşte PTT personel alımında talep edilen şartlar...

PTT personel alımı bu şartlarla yapılacak! 2020 PTT personel alımı ne zaman başlıyor, şartlar neler?

Yüz binlerce kişinin çalışmak istediği kurumun personel alım ilanları büyük ilgi görüyor. PTT belirlediği pozisyonlar için özel şartlar talep ederken, bir de genel başvuru şartları belirliyor. Uzun süredir alım yapması beklenen PTT, personel alımı ile ilgili başvuru şartlarını değiştirdiğini duyurdu. PTT personel alımından yararlanmak isteyenler yeni şartları merakla araştırıyor. Peki, yeni PTT personel alım şartları neler? İşte PTT personel alımı için istenen şartlar ve detaylar...

PTT personel alımı bu şartlarla yapılacak! 2020 PTT personel alımı ne zaman başlıyor, şartlar neler?

İŞTE PTT PERSONEL ALIMINDA İSTENEN ŞARTLAR

1. İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT personel alımı bu şartlarla yapılacak! 2020 PTT personel alımı ne zaman başlıyor, şartlar neler?

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

PTT personel alımı bu şartlarla yapılacak! 2020 PTT personel alımı ne zaman başlıyor, şartlar neler?

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

PTT personel alımı bu şartlarla yapılacak! 2020 PTT personel alımı ne zaman başlıyor, şartlar neler?

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

 • SON DAKİKA