• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

Jandarma uzman erbaş alım sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Jandarma Genel Komutanlığı'na 19 Mart-04 Nisan 2019 tarihleri arasında uzman erbaş alımı için başvurular yapılmıştı. Başvuruda bulunan adaylar merakla sonuçların açıklanmasını bekledi. Jandarma Genel Komutanlığı resmi sitesinde sonuçlar bugün açıklandı. Peki uzman erbaş sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? İşte detaylar...

Jandarma uzman erbaş alım sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

Jandarma uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı. Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusunda bulunan adaylar heyecanla başvuru sonuçlarını sorguluyor. Peki uzman erbaş mülakatları ne zaman? Uzman erbaş sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Jandarma uzman erbaş alım sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Uzman erbaş alımı için başvuruda bulunan adaylar merakla sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. Adaylar vatandas.jandarma.gov.tr adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ile sonuçlarını öğrenebilecekler.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Jandarma uzman erbaş alım sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIM MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Uzman erbaş alımı için henüz mülakat tarihi açıklanmadı. Başvuru ile ilgili detaylar ise;

*Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir.

* Başvuru kılavuzları okunmadan, internet ortamında başvuru yapılmamalıdır. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

Jandarma uzman erbaş alım sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adaylar seçme sınavlarına gelirken, bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya getirilmeyecektir) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getirecektir.

Sınava gelirken getirilecek belgeler şu şekilde olacak;

(1) Ön Başvuru Belgesi: İnternetten (www.jandarma.gov.tr) yapılan ön başvuruya ait "Aday Bilgi Formu"nun bilgisayar çıktısı,

(2) Nüfus Cüzdanı: Aslı,

(3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için Tablo-2'de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi, (Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim
birliğinden alacaklardır. Aday bir (1) suret nitelik belgesini kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir). Nitelik belgesine iyi, orta, zayıf gibi değerlendirme kriteri yazılmayacak, sadece rakamla notlar yazılacaktır.

(4) Denklik Belgesi: Lise öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve sureti. Lisans ve Önlisans için YÖK onaylı denklik belgesinin aslı ve sureti.

(5) Öğrenim Durum Belgesi (Diploma): e-Devlet çıktısı ya da onaylı sureti,

Jandarma uzman erbaş alım sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
(6) Askerlik hizmetini bitirenler için Terhis Belgesi,(Aslı veya E-devlet çıktısı)
(7) Adaylar barfiks, mekik, uzun atlama ve 400 metre spor testlerine katılacaklarından; herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları tek hekim imzalı,''Spor yapmasında sakınca yoktur.'' ibareli rapor,
(8) Fiziki yeterlilik sınavları esnasında yaşanabilecek sağlık problemleri ile ilgili sorumluluk adaya aittir. Adaylar Tablo 5'deki muvafakat yazısı örneğini imzalayacak ve sınava gelirken getireceklerdir.
(9) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olanlardan sözleşme başlangıç ve bitiş tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, (Bu belge Personel Temin Sistemine de yüklenecektir.)
(10)Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapıp terhis olanlar için askerlik yaptığı kuvvet komutanlığından (Kara Kuvvetleri K.lığı, Deniz Kuvvetleri K.lığı, Hava Kuvvetleri K.lığı, Jandarma Genel K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı) alacakları "Askeri Öğrencilik kaydının bulunmadığına" dair yazıyı,
(11)Askerlik hizmetini yapmayanlar için, örneği Tablo-4'te bulunan "Muvafakat Yazısı Örneği"ni (İmzalı olacak ve belge incelemesindeki görevli personele teslim edilecektir) getirecektir.
 • SON DAKİKA