3 bin yeni uzman alınacak

Giriş Tarihi:07.02.2014, 18:55 Güncelleme Tarihi:07.02.2014, 18:55
Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş kadrosu, 3 bin artırılacak
Afet ve Acil Durum Yönetim Durumu Başkanlığı (AFAD) ile ilgili maddeleri de içeren "torba kanun teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklife göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nca tasdik edilen Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş kadrosu, 3 bin artırılacak.
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın maddeleri de Meclis'te kabul edildi, ancak yapılan iki yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığı için tümü oylanamadı.
Tasarıyla, 2010 referandumunda kabul edilen anayasadaki "Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacak" hükmü, ilgili kanuna aktarılıyor.
Tasarıya göre, bu suçlardan dolayı soruşturma açılmasına, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları hakkında Başbakan, Jandarma Genel Komutanı hakkında İçişleri Bakanı karar verecek.
İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve dayanakları gösterilmeyen ihbar ve şikayetler işleme konulmayacak.

100 lira tazminat
Tasarıyla birlikte yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:
- Hava değişimi ve istirahat sürelerinin askerlikten sayılacak kısmı, uzun döneme tabi olanlar için 90 günden 30 güne, kısa döneme tabi olanlar için 45 günden 15 güne düşürülüyor.
- Makam tazminatı almayan subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş emeklilerine her ay 100'er lira verilecek.
- Garnizon komutanlığı görevinin hangi kıta, komutan veya kurum amiri tarafından yapılacağı Genelkurmay Başkanlığı'nca düzenlenecek.
- Askeri kantinler kiraya verilebilecek ya da üçüncü şahıslara işlettirilebilecek.
- Kuvvet komutanlarının görev süreleri birer yıllık sürelerle yaş haddine kadar uzatılabilecek.
- Rütbe bekleme süresini tamamlamaya bir yıl kalanlar da YAŞ değerlendirmesine alınacak. Bunlardan terfi ettirilenler ile kadrosuzluktan emekli edilenler, rütbe bekleme sürelerini tamamlamış sayılacak.
- Subaylığa uygunluk işleminde kararname esası kaldırılacak. Bu işlem, kuvvet komutanlıkları personeli için Milll Savunma Bakanı; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli için İçişleri Bakanının onayıyla yapılacak.
- Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, bu eğitimlerde geçen sürenin iki katından üç katına uzatılacak.

4 bin sporcu geliyor

2020 yılı sonuna kadar yapılacak olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4 bin sporcu yetiştirilecek


Afet ve Acil Durum Yönetim Durumu Başkanlığı (AFAD) ile ilgili maddeleri de içeren "torba kanun teklifi" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre Spor Genel Müdürlüğü'nce 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla, olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4 bin sporcu yetiştirilecek.
Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri genel müdürlük tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere her ay harçlık ödenecek. Yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenecek ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemeyecek.

10 gün mazeret izni
Torba Kanun Teklifi ile birlikte hayatımıza girecek yenilikler şöyle:
- "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a, yönetmelikle düzenlenecek usul ve esasları belirleyen bir madde ekleniyor.
- 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda işyerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunan veya bulunmayan hak sahiplerinden üst üste üç taksidini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülecek ve bu işyerleri tapu sicilinde hazine adına tescil edilecek.
- Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların ya da bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlarda gelir ve kurumlar vergisi indirimi yapılacak.
- Memur, subay, astsubay ve uzman erbaşlara, evli olmayan ve en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilecek.
- Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arasına, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar da ekleniyor.
- Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulacak.
- Finansal kiralama şirketleri, OSB sınırları içinde finansal kiralama yapılabilecek.
- Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar, deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak AFAD'a aktaracak.
- Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddet gibi temel verileri kamuoyuna resmi olarak sadece AFAD tarafından duyurulacak.
- İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, AFAD'ın taşra teşkilatı olarak il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak.
- Teklife göre, Finansal kiralama şirketleri ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde yer alan katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda, OSB sınırları içinde finansal kiralama yapılabilecek.
- İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumlu olacak.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı müşaviri kadro sayısı 20'den 30'a çıkarılıyor.
- Spor müşaviri olarak atanamayan olimpiyat madalyalı sporcular ile bunlardan ölenlerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına bağlanan aylıklar yüzde yüz oranında artırılıyor.
- Teklifle, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 6511, İçişleri Bakanlığı'na 1967, Gençlik ve Spor Bakanlığına 38 kadro ihdas ediliyor.

İnternet yayınlarında yeni dönem başlıyor

İnternet yayınlarında yeni dönem başlıyor. Dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen torba kanuna göre yargı kararı gerekmeden içeriği sakıncalı bulunan internet siteleri 4 saat içinde kapatılabilecek. TİB özel hayatın gizliğini ihlal eden yayınları şikayet şartı aranmaksızın durdurabilecek.
Meclis Genel Kurulu'nda başta internet yayınlarının engellenmesine ilişkin önemli düzenlemelerin yer aldığı 'Torba Kanun' yasalaştı. Yasa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girecek. Tasarıda yer alan önemli düzenlemeler şöyle:
Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak.

Kafeler de sorumlu
İnternet kafeler de konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ilişkin tedbirleri almakla yükümlü olacak.
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini isteyebilecek. Hakim, erişimin engellenmesine karar verebilecek. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, yer sağlayıcı tarafından en geç 24 saat içerisinde cevaplandıracak.
Erişim Sağlayıcıları Birliğinin, erişim sağlayıcıya gönderdiği, içeriğe erişimin engellenmesi kararı en geç 4 saat içerisinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilecek.

kalan karakter 1000

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.