Zafer Kaza

Milli Yol Partisi
Zafer Kaza
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı