• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kamuda çalışan milyonlarca kişi ilave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Tediye ödemelerinin tarihi Cumhurbaşkanı kararı ile netleşecek. Peki 2020 yılı ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Milyonlarca memur merakla ilave tediye tarihini merak ediyor. İlave tediye tarihi Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca netleşecek.

2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Bu yıl da tediyeler ödenecek ancak henüz tediyelerin ödenme tarihi netleşmedi. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek. Geçtiğimiz yıllardaki gibi tediyelerin ilk taksitinin ocak ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse kamu işçileri ve kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediyelerine bu ay içerisinde kavuşabilecekler.

2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

MİKTARI NE KADAR?
İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının ilk taksiti olan ocak ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.

2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
2020 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?

HACİZ UYGULAMASI YAPILAMIYOR
İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla haciz edilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz.