• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

Vergi yapılandırmasında son gün yarın

Vergi, prim, trafik cezası, emlak vergisi, su parası, öğrenim kredisi gibi borçlarınız varsa, kolayca kurtulmak için son gün bu Pazartesi. Faizler siliniyor, peşin ödemede indirim % 90'ı buluyor...

Vergi yapılandırmasında son gün yarın

Ne kazandıracak?
Borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Taksitle ödeme seçilirse, ana para Yİ-ÜFE katsayı ile çarpılıp bölünecek.

Vergi yapılandırmasında son gün yarın

Nereye başvurulacak?
SGK'ya olan borçlar için sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Maliye'ye olan borçlar için ise başvurular internetten gib.gov.tr, e-devlet (turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine yapılacak.

Vergi yapılandırmasında son gün yarın

Borçlar nasıl ödenecek?
Borçlulara iki seçenek sunulacak. İsteyen borcunu peşin ödeyecek isteyen ise taksite böldürecek. PEŞİN ÖDEME: İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarının yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. TAKSİTLİ ÖDEME: İsteyen 6, 9, 12 ve 18 taksiti tercih edecek. Ödemeler iki ayda bir yapılacağı için ödeme süresi 36 aya kadar çıkacak. Taksit seçeneklerine göre 1,05 ile 1,15 arasında katsayı uygulanacak.

Vergi yapılandırmasında son gün yarın

Seçenek belirtilmez ise ne olacak?
Azami taksit süresi olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilecek.

Vergi yapılandırmasında son gün yarın

Taksit ödenmezse ceza var mı?
İlk taksitin tam ve süresinde ödenmesi şart. Aksatılması halinde, gecikme zammı hesaplanacak.

BİZE ULAŞIN