• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yılında yad ediliyor. İstiklal Marşı,12 Mart 1921 yılında Birinci Meclis tarafından imzalanarak kabul edildi. Peki Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı nasıl yazdı? İşte İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesi...

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?

İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, bugün dualarla yad ediliyor. Büyük bir destanın örneği olan İstiklal Marşı'nın nasıl yazıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesi...

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?

Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'na dahil olmasıyla birlikte, Mehmet Akif elindeki yazım imkanlarıyla savaşın kazanılması için devlete destek olmaya çalıştı. Bu amaçla Müslümanları bir bayrak altında toplamak, Türkleri siyaseten bir arada tutan Pantürkizm idealini gerçekleştirmek için kurulan Teşkilat-ı Mahsusa'ya katıldı.

Milli Şair, İstiklal Marşı gibi 10 dörtlükten meydana gelen "Cenk Marşı" adlı eserini 1912'de Sebilürreşad dergisinde isimsiz olarak yayımlarken, üzüntüyü gidermek, halkı birliğe davet etmek ve orduya manevi destek vermek gibi konularda camilerde vaazlar da verdi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?

Ankara'da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmasıyla, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Mustafa Kemal'in davetiyle Sebilürreşad dergisini Ankara'da yayımlamak üzere 24 Nisan 1920 tarihinde Ankara'ya ulaştı ve sonrasında Taceddin Dergahı'na yerleşti.

Akif'in Ankara'ya gelişi pek çok kişi tarafından sevinçle karşılandı, "Hakimiyet-i Milliye" ve "Açıksöz" gibi gazetelerde haber olarak verildi. Ankara'dayken Burdur milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy'un halka yaptığı konuşmalar yayımlanarak halka ve askerlere dağıtıldı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?

MİLLİ MARŞ YARIŞMASINA KATILMAK İSTEMEDİ

Meclis tarafından bir yarışma açıldı ve bu yarışma Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 25 Ekim 1920 tarihli nüshasında ilan edildi. Akif, milli marş için bir yarışma ve ödül olması fikrinden hoşlanmadığından dolayı yarışmaya katılmak istemedi.

Yarışmayanın son tarihi olan 23 Aralık 1920'ye kadar gönderilen, hatta bu tarihten sonra dahi gönderilen toplam 724 eser değerlendirildiği halde, İstiklal Marşı olacak bir eser seçilemedi.

Mehmet Akif'in dostu Hasan Basri Bey, dönemin Maarif Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in de ricasıyla, şairi ikna etmek için uğraştı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?
12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü! İstiklal Marşı nasıl yazıldı?

Bakan, ayrıca Mehmet Akif'e yazdığı şu mektupla şairin yarışmaya katılmasını istedi:

"Pek aziz muhterem efendim, İstiklal Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok tedbirler vardır. Zat-ı üstadenelerinin matlup şiiri vücuda getirmeleri, maksadın husulü için son çare olarak kalmıştır. Asil endişenizin icap ettirdiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve tehyiç vasıtasından mahrum bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en derin hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar eylerim efendim. 5 Şubat 1337(1921) Umur-u Maarif Vekili Hamdullah Suphi"

Hasan Basri Bey de şair Mehmet Akif'i ikna edebilmek için şiiri kendisinin yazacağını söyleyerek şairden yardım talep etti.

Mehmet Akif beraber yazmayı kabul ederek ödülü almayacağını söyleyince, Hasan Basri Bey, yarışma koşullarının şairin istediği gibi düzenleneceğini, ikramiyeyi ise bir hayır kurumuna vereceklerini söyleyerek Mehmet Akif'i İstiklal Marşı'nı yazmaya ikna etti.