• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

PTT personel alım şartları belli oldu! PTT yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

PTT personel alım şartları nelerdir? PTT personel alım şartları bugün yayınlanan Resmi Gazete'de belli oldu. PTT personel başvurusu için adayların taşıması gereken şartların yanısıra PTT personellerinin yasal hakları, çalışma koşulları gibi özlük haklarına dair detaylar bulunuyor. Peki yeni düzenlemeye göre PTT personel alım şartları nelerdir? İşte yeni düzenlemeye göre PTT personel alım şartları...

PTT personel alım şartları belli oldu! PTT yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

PTT iş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar, PTT personel alımı için gerekli şartlar nelerdir? sorusunun yanıtını arıyor. PTT personel alımına için açılacak ilana başvuruda bulunacak kişilerin taşımaları gereken şartlar netleşti. İşte PTT personel alımına ilişkin detaylar...

PTT personel alım şartları belli oldu! PTT yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

PTT SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT personel alım şartları belli oldu! PTT yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

PTT personel alım şartları belli oldu! PTT yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak

PTT personel alım şartları belli oldu! PTT yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.