• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 102. yılında yad ediliyor

Osmanlı'nın en zor dönemlerinde tahtta olan Sultan Abdülhamid, özellikle dış politikada akıllı bir siyaset yürüterek devleti 33 yıl büyük bir ustalıkla yönetti. Osmanlı Devleti, 2. Abdülhamid döneminde eğitimde, sağlıkta, kültür, sanat ve diğer birçok alanda gelişim gösterdi. 2. Abdülhamid, 10 Şubat 1918 Pazar günü hayata gözlerini yumdu. İşte Sultan 2. Abdülhamid'in merak edilen hayatı...

Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 102. yılında yad ediliyor

Osmanlı Devleti'nin önemli padişahlarından Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 102. yılında yad ediliyor. AA muhabirinin kaynaklardan derlediği bilgilere göre babası Sultan Abdülmecid, annesi ise Tirimüjgan Kadınefendi olan Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde doğdu.

Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 102. yılında yad ediliyor

Henüz 10 yaşındayken annesi veremden ölen Abdülhamid'in babası Sultan Abdülmecid ise 1861'de henüz 38 yaşında iken vefat etti. Abdülhamid, görevlendirilen özel hocalardan Farsça, Arapça, Fransızca, musiki, tarih ve diğer alanlarda eğitim aldı. Kendisini himayesine alan amcası Sultan Abdülaziz tarafından Mısır ve Avrupa seyahatlerine götürüldü.

Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 102. yılında yad ediliyor

Meşruti bir yönetim kurmak isteyen devlet adamı ve idarecilerin Sultan Abdülaziz ile 5. Murad'ı tahttan indirmelerinin ardından 2. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876'da tahta çıktı. Kısa süre sonra 23 Aralık 1876'da Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi ilan edildi.

Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 102. yılında yad ediliyor

Sultan 2. Abdülhamid, tahta çıktığında dışarıda da birçok sorunla karşı karşıya kaldı. Londra Konferansı'nda, Ruslar'ın tekliflerini kapsayan Londra Protokolü, Sultan 2. Abdülhamid'in isteğiyle mecliste görüşülüp reddedilince Rusya, 24 Nisan 1877'de (93 Harbi) Osmanlı Devleti'ne resmen savaş ilan etti.

Sultan 2. Abdülhamid Han vefatının 102. yılında yad ediliyor

Plevne'de Gazi Osman Paşa, doğuda Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın başarıları savaşın genel gidişini durduramadı, Türk orduları cephelerden çekilmeye başladı. Onların ardından on binlerce Müslüman-Türk muhacir de İstanbul'a ve Anadolu'ya göç etti.

Meclisle anlaşmazlığa düşen Sultan 2. Abdülhamid, anayasanın kendisine tanıdığı yetkiye dayanarak, 13 Şubat 1878'de Meclis-i Mebusan'ı süresiz olarak tatil etti, fakat meşrutiyet ve anayasadan vazgeçtiğine dair hiçbir beyanda bulunmadı.

 • SON DAKİKA