• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

Türk Birleşik Devletleri yeni bir güneş gibi

Konuk Yazar Bülent Erandaç yazdı...

14.11.2021

Türk Birleşik Devletleri yeni bir güneş gibi

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

2040 yılında TÜRK BİRLEŞİK DEVLETLERİ (7 DEVLET, TEK MİLLET) dünyaya yeni bir güneş gibi doğacak. Yeni dünya düzenin yeni bir küresel güç doğuyor. 21'inci yüzyıla hakim olacak. Türk Birleşik Devletleri'nin ayak sesleri geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi paradigması TÜRK DEVLETLERİ BİRLİĞİ hayat buluyor. Dünyanın mazlum ve mağdurları, Müslüman Türkleri ve dünya barışı için hayırlara vesile olsun. Başkan Erdoğan: 7 DEVLET, TEK MİLLET' hedefiyle yola çıkmıştı; "Azerbaycan'a olduğu gibi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ı kendimizden ayrı görmedik, görmüyoruz. Hepimiz aynı dili konuşan, aynı dine inanan tarihi, kültürü, medeniyeti bir 500 milyonluk çok büyük bir aileyiz" diyerek, Kararlı yürüyüşünü sürdürüyordu. Nihayet büyük gün geldi.

VİZYONUMUZ DA ORTAK
Türk dünyası liderleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan Cumhurbaşkanları ve Macaristan Başbakanı bir kez daha bir araya geldi, Türk Konseyi'nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. Türk dünyası 2040 vizyonu kabul edildi. Nasıl ki köklerimiz ortaksa geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olduğu dünyaya ilan edilmiş oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tarihi kararların alındığı zirveyi demokrasi şehidi rahmetli Adnan Menderes'in cuntacılar tarafından idam edildiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası YASSIADA'DA toplaması çok anlamlı bir başka tarihi sembolü de ifade ediyor.

2040 PROJESİ'NİN DETAYLARI
Yaşadığımız günlerde yeni dünya düzeni oluşuyor. Dünyamızda tek kutuplu Neoliberal dünya algısı sarsılmış, 2030'larda yeni küresel sistem oturulacak. Yeni jeopolitik düzende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı şekilde sürdürdüğü TÜRK BİRLİGİ gerçeğiyle bu sürecin ana aktörlerinden birisi BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ olması söz konusudur. 7 Bağımsız Türk Devleti'nin kurmakta olduğu Türk Birliği kapsamında aynı çatıda ortak bayrakla temsil edilmesi YENİ BİR GÜNEŞ DOĞUŞU manasındadır. Başkan Erdoğan tarafından şiddetle desteklenen Türk Keneşi geçtiğimiz on yıllarda hayal edilmesi zor bir sinerjinin yakalanmasını sağladı. Jeopolitik boyutta BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ'nin hayati gelişmeleri tetiklemesi söz konusu olacaktır. Bugün Avrupa ile Doğu arasındaki ana kara-deniz güzergahı olan İpek Yolu yeniden önem kazandı. Türk Devletleri, Avrupa ile Doğu arasında merkezi kara-deniz güzergahı konumunda yer alıyor. Avrupa- Doğu arasında güzergah olmak; tarihte İpek Yolu'nun Türklere sağladığı ekonomik katkı ve avantajın yeniden gündeme gelmesi anlamına gelir. ZENGEZUR KORİDORU KİLİT ERMENİSTAN'IN KARABAĞ'I İŞGALİNİ BAŞKANLAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE İLHAM ALİYEV (AZERBAYCAN VE TÜRK ORDUSU) 44 GÜNDE SONLANDIRDI.

Karabağ'ın kurtarılışı bağlamında, yüz yıl önceden özellikle emperyalist devletler tarafından kurgularıyla Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısını araya Ermenistan'ı sokarak kesen ZENGEZUR VE LAÇİN KORİDORU açıldı. Bu koridorların açılması, Türkiye'nin garantörlüğünde bulunan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti - Azerbaycan-Orta Asya'ya doğrudan ulaşılmasının önünü açan jeopolitik hamlelerdir. Başkanlar Erdoğan-Aliyev beraberliğinde Asya'ya AÇILAN KAPILAR BÜYÜK GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YENİ YÜZYILDAKİ EN HAYATİ STRATEJİK HAMLESİDİR VE BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ'NE GİDEN YOLU DA AÇMIŞTIR.

İkinci gerçek, Çin'in büyük servet harcadığı Bir Kuşak Bir Yol (Yeni İpek Yolu) projesidir. Çin'in 2040'lı yıllarda dünyanın Amerika'yı geçerek dünyanın bir numaralı EKONOMİK GÜCÜ olacağını düşünürsek, DEMİR VE DENİZ İPEK YOLLARI'nın kalpgahına BİRLEŞİK TÜRK DEVLERİ oturacaktır. Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak bu güzergahın önem kazandığı gerçeğinden hareketle, bölgede jeoekonomik Çin hakimiyeti karşısında BİRLEŞİK TÜRK DEVLETLERİ YENİ BİR GÜÇ olarak masalarda yerini