• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

Türkiye-Türkmenistan ortak bildirisi yayımlandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un ortak bildirisinde, Türkiye ile Türkmenistan arasında karşılıklı çıkarlara dayalı ticari-ekonomik iş birliğinin genişletilmesinin önemi belirtildi.

AA

27.11.2021, 19:57

Türkiye-Türkmenistan ortak bildirisi yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Berdimuhamedov, Oğuzhan Köşkü'nde bir araya geldi.

Dostluk ve karşılıklı anlayış atmosferinde gerçekleştirilen görüşmelerde, ikili iş birliğine ilişkin geniş bir yelpazedeki konular ve ortak çıkarları ilgilendiren önemli uluslararası meselelerde verimli bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, stratejik özellik taşıyan ve sarsılmaz dostluk, karşılıklı saygı ve güven ilkelerine dayanan ikili ilişkilerin yüksek düzeyini memnuniyetle kaydetti.

Devlet Başkanları, iki devletin kardeş halklarının tarihi ve kültürel ortaklığına dayanan stratejik iş birliğini tüm alanlarda geliştirmeye ve güçlendirmeye bundan böyle de devam etmeyi amaçladıklarını beyan etti.

İkili iş birliğinin bundan böyle de etkin şekilde ilerletilmesinin, küresel barış, istikrar ve iki ülkenin ekonomik kalkınmasının güçlendirilmesine hizmet edeceği üzerinde hemfikir olduklarını açıklayan iki lider, uluslararası siyasetin temel konularına ilişkin benzer bakış açılarının mevcut olduğunu memnuniyetle vurgulayarak, küresel platformda karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin daha da ilerletilmesini amaçladıklarını teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, Türkiye ve Türkmenistan'ın üye oldukları uluslararası ve bölgesel örgütler bünyesindeki çabalarında eşgüdümün yararını vurgulayarak, küresel meselelerin çözümünde, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında, küresel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinde Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşların rolünün önemine işaret etti.

Devlet Başkanları bu çerçevede, Türkmenistan'ın gözlemci olarak iştirak ettiği Türk Devletleri Teşkilatının 12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Zirvesi'nin başarısından duydukları memnuniyeti ifadeyle, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde çok taraflı iş birliklerini daha da geliştirme hususunda mutabık kaldı.

İki lider, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki verimli ve karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin iki ülkenin halklarının uzun vadeli çıkarlarına olduğu kadar, küresel ile bölgesel barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına da hizmet ettiğine inandıklarını beyan etti.

Terörizm, aşırıcılık, düzensiz göç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasa dışı dolaşımı, sınıraşan organize suçlar ile uluslararası güvenliğe yönelik diğer tehditlerle mücadelede gerek ikili düzeyde gerek uluslararası örgütler nezdinde iş birliğinin daha da geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulayan Devlet Başkanları, Türkiye ile Türkmenistan arasında karşılıklı çıkarlara dayalı ticari-ekonomik iş birliğinin genişletilmesinin önemini belirtti.

- EKONOMİK İŞBİRLİĞİNE DAİR HÜKÜMETLERARASI TÜRK-TÜRKMEN KOMİSYONU'NUN İŞLEVSELLİĞİ

Bu çerçevede iki lider, yüksek katma değerli ürünlerin de ticareti yoluyla karşılıklı ticaret hacminin daha da artırılmasının önemini teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, ikili ilişkilerin öncelikli olarak ticari-ekonomik ve ulaştırma-komünikasyon alanlarında geliştirilmesine yönelik koordinasyon mekanizması niteliğindeki Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu'nun işlevselliğinin daha da güçlendirilmesinin gerekliliğini belirtti.

Liderler, girişimciler için elverişli ekonomik, mali ve hukuki şartların oluşturulmasının, ürün ve hizmetlerini dünya pazarlarına sunma imkanlarının artırılmasının, iki ülke iş çevreleri arasındaki ilişkileri güçlendirecek İş Forumlarının düzenlenmesinin önemini vurguladı.

Bu çerçevede Devlet Başkanları, karşılıklı yatırımların ekonomik iş birliğinin temel unsurlarından birini teşkil ettiğini ayrıca vurgulayarak, bundan sonra da ortak fayda temelinde yatırımları karşılıklı olarak desteklemeye, korumaya ve teşvik etmeye hazır olduklarını beyan etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, ulaştırma ve transit geçişlerde etkin iş birliğinin derinleştirilmesinin, ülkeler ve bölgeler arasında uluslararası ticaretin artırılması açısından öncelikli önemi haiz olduğunu teyit etti. Devlet Başkanları bu çerçevede sivil havacılık alanında iş birliğinin geliştirilmesinin önemini de vurguladı.

- İKİ ÜLKENİN ÇIKARLARINA HİZMET EDEN ÖNEMLİ PROJELER DESTEKLENMEYE DEVAM EDECEK

İki lider, "Afganistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye" ulaştırma koridoru projesi başta olmak üzere, ulaştırma konusunda iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden önemli projeleri, ayrıca Hazar geçişli Doğu-Batı Uluslararası Orta Koridor ulaştırma güzergahı çerçevesindeki projeleri bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini beyan etti.

İki ülke sınırlarından geçen uluslararası ulaştırma yollarının rekabet gücünün ve cazibesinin artırılması amacıyla Devlet Başkanları, dış ticarete konu malların transit taşınmasına ilişkin ücretlerin bundan böyle de uyumlaştırılmasına ve uygun şartların sağlanmasına yönelik karşılıklı çıkarlara dayalı düzenli iş birliğini devam ettirmeye hazır olduklarını bir kez daha teyitle, 15 Kasım 2017 tarihli Transit ve Ulaştırma İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın (Lapis Lazuli Güzergahı Koridoru) fiiliyatta hayata geçirilmesinin önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, beşeri alanda iş birliğine ayrıca önem vererek, ilgili kurumlar, kültür ve sanat alanı çalışanları, araştırma merkezleri, yükseköğretim kurumları ve kitle iletişim araçları arasındaki ilişkilerin önemini belirtti. Bilim ve teknik, spor ve turizm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Liderler, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve tedavisi, sağlık çalışanlarının eğitimi, aşı, ilaç ve diğer tıbbi malzemenin üretimi ile tedariki konularında kurumlar arasında karşılıklı eylem ve iş birliğini geliştirmenin önemini vurguladı.

Devlet Başkanları, ikili iş birliğinin hukuki altyapısının geliştirilmesi ve genişletilmesinin gerekliliğine işaret ederek, bu çerçevede, ziyaret kapsamında imzalanan ikili hükümetler arası ve sektörler arası belgelerin önemine dikkati çekti.

Söz konusu belgeler, Türkiye ile Türkmenistan arasında ilişkilerin daha da güçlendirilmesine hizmet edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk heyetine gösterilen misafirperverlik, sıcak ve dostane kabul için Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a şükranlarını belirterek, Türkmenistan Devlet Başkanı'nı uygun bir tarihte Türkiye'ye ziyaret etmeye davet etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un, daveti şükranla kabul ederek, ziyaret tarihi diplomatik kanallarla belirleneceği belirtildi.