• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

’nu adeta cin çarptı

Kemal Kılıçdaroğlu’nu adeta cin çarptı

22.2.2021

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Cin:Sözlükte, masallara ve kimi inanışlara göre göze görünmeyen ama gerektiğinde türlü biçimlere giren, kötülük yapabilen yaratık.
CİN ÇARPMAK: Cin çarpmasının bariz belirtisi, kişinin hareketlerinde gözle görülür bir bozulma olur. Konuşmalarında dengesizlik olur.
Söyleyeceklerini birbirine bağlamada güçlük çeker.
Sözlerinin arasında mantıklı bir anlam ilişkisi kuramaz duruma düşer.
Yeni Anayasa'yı cin gibi görenlere tanık oluyorsunuz...
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Yeni anayasa yapalım' deyince CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adeta cin çarpmışa döndü. Çünkü CHP omurgası üzerine oturtulmuş Millet İttifakı sivil ve milli anayasa yapmada ortak bir görüşe sahip değil. Kemal Kılıçdaroğlu biliyor ki, yeni anayasa için masaya oturmak durumunda kalırsa, bir yanında bölücü terör örgütünün siyası kolu HDP'nin derdi 'özerklik', İyi Parti'nin ve Saadet'in fikri, üniter devlet. Millet İttifakı'nın ortak fikri yok. CHP'den HDP'ye düşkünlük. HDP ile, İyi Parti ve Saadet'in zıt görüşleri apaçık ortaya çıkacak. Bir kefesine HDP'yi diğer kefesine İyi Parti'yi koyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun terazisi paramparça olur. Bu bakımdan Yeni Ana-yasa denince Kemal Kılıçdaroğlu, adeta cin çarpmışa döndü.'Ne yapsak da, masaya oturma-sak. HDP ile İyi Parti'yi, Saadet'i değişik taktikler-le ne güzel aynı terazide buluştu-rurdum, ne-reden çıktı bu yeni anayasa' diyor-dur. 'Millet İttifakı'nın anatomisi apaçık ortaya çıkacak' diye hayıfla-nıyor, terliyor. Tabiidir ki, masadan kaçmanın yollarını arıyor. Hatırlar-sınız; İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CHP-HDP-İYİ PAR-Tİ'nin 'gizli anayasa' hazırladıklarını gün yüzüne çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti, unuttur-mak için çok uğraş-tılar. Güneş balçıkla sıvanamadığı için, 'yeni bir anayasa' denilince, CHP-HDP-İyi Parti'nin gizli anayasa taslağı hemen akla geldi. Bazı maddelerine göz gezdi-relim. Neden GİZLİ ol-duğunu çok iyi anlama imkanı olacaktır.CHP'li Prof. İbrahim Kaboğlu'nun hazırladığı ANAYASA taslağı, Türkiyemizin ÜNİTER YAPISINI SARSACAK, DEĞİŞMEZ MADDELERİN VARLIĞINI SULANDIRACAK maddeler içeriyor.

KABOĞLU'NUN ANAYASA ÇALIŞMASI (TASLAK)

Toplumun tüm farklılıklarını kucaklayıcı, ortaya koyduğu hedefe yönlendirici biçimde, "Biz TÜRKİYE YURT-TAŞLARI olarak, ...Bu Anayasa'yı hazırladık" gibi bir formülle başlan-malıdır. Egemenliğin kullanılmasına ilişkin düzenleme oluşturu-lurken, ulus-üstü kural, kurum ve yaptırım me-kanizmalarının etkisi dikkate alınmalı. "ULUS-DEVLET'İN MİLLİYETÇİ-LİK SAPLAN-TILARINDAN sıyrılarak yeniden yorumlanma-sını sağlayan bir çatı olarak tasarlanmalı(HDP'ye mesaj).İnsan hakları, yeni Anayasa'da herkese eşit olarak, farklı haklar arasında hiyerarşi yaratmayacak biçimde, bütüncül, gelişmeci ve dayanışmacı yaklaşımla tanınmalı. Bugüne kadar çalıştırılmayan insan hakları kurum ve kurulları, Anayasal güvenceye kavuş-turulmalı (Kurumsal güvenceye, idari ör-gütlenme kısmında da yer verilebilir). Siyasal haklar üzerindeki katı tutum ve KÜLTÜREL HAKLAR konusundaki ürkeklik esnetilmeli (HDP'ye mesaj). Yeni anayasa, özellikle ifade özgür-lüğüne ilişkin madde-nin, hakkın etkili bir biçimde kullanılması ile bağdaşmayan sınır-lama sebeplerine yer verilmemelidir. "ANAYASAL YURTTAŞLIK" bilinci yerleştirilmelidir. Böylece, "ORTAK KİMLİK belgesi" olarak algılanması, anayasal yurtseverlik bilincinin gelişimini de besleyebi-lir. Bu yönde, hak ve özgürlüklerin muha-tabı bakımından; sadece yurttaşlara tanınan siyasal haklarda TÜRK YERİNE YURT-TAŞ denilebilir. Siyasal haklar bakımından, "TÜRKİ-YE CUMHURİYETİ YURTTAŞLIĞI' kapsayıcı ve farklılıklara olanak tanıyıcı kimlik olarak tasarlanmalı (HDP'ye mesaj). Türkiye'de ikamet eden yabancıları yurttaşlık statüsüne yaklaştırıcı olanaklara da yer veri-lebilir (örneğin, YEREL YÖNETİM SEÇİM-LERİNDE YABANCI-LARA DA OY HAKKI TANINMASI). Yeni anayasada, aşırı merkezi yapıdan uzaklaşılmalı, mer-kezi siyasal otoriteyi dengeleyici mekaniz-malar oluşturulmalı... (HDP'ye mesaj). İmza: Prof. Dr. İbra-him Ö. KABOĞLU NOKTA.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu adeta cin çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.