;
ABDURRAHİM ŞENOCAK TÜM YAZARLAR
Eğitim kalkınmanın temelidir
17.7.2017 | Arşiv

Eğitim kalkınmanın temelidir

Bilimsel çalışmalar kalkınmanın temelini eğitim ve araştırmanın oluşturduğunu gösteriyor. Bir ülkenin refah ve mutluluğu, vatandaşlarının nitelikli ve sürekli bir eğitim almalarına ve bu eğitimlerle kazandıkları bilgi, beceri ile çalışan olarak ekonomik büyümeye yapabilecekleri katkıya bağlıdır.
Niteliği yüksek eğitimler alan çalışanlar, yaşadıkları toplumun ekonomik, sosyal, politik ve kültürel olarak gelişmesini sağlıyorlar. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) kritik öneme sahiptir.
ÇASGEM, 62 yıldır çalışma hayatı ile ilgili her konuda bütün Türkiye'de, çalışanlar ve işverenler için eğitimler düzenliyor, araştırma ve yayın faaliyetleri yürütüyor.
Hızla değişen ve gelişen dünyada eğitim ve araştırma faaliyetlerinin de bu değişime ayak uydurması kaçınılmazdır.
Buradan yola çıkan ÇASGEM, insan onuruna yakışır', güvenli ve verimli bir çalışma hayatı için daha etkin katkı sunmak amacıyla yaklaşık iki buçuk yıl önce Merkezin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla bir proje hayata geçirdi.
Geçtiğimiz Perşembe günü söz konusu projenin kapanış toplantısı yapıldı. Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı toplantı, "ÇASGEM Çalışma Hayatına Değer Katar" adlı bir panelle devam etti.
Proje süresince yapılanları özetleyecek olursak;

- Merkezin eğitim ve araştırma faaliyetleri, AB Sosyal Politika ve İstihdam Müktesebatı doğrultusunda tasarlandı.
- Uzmanların nitelikli eğitim modülleri hazırlaması, e-eğitim sistemi tasarlama kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitimler düzenlendi.
- Sektör bazında araştırmalar yapıldı, bu sektörlere yönelik yeni eğitim modülleri geliştirildi.
- Uzmanlar, AB ülkelerine Merkeze eşdeğer kurumlarda yaptıkları stajlarla iyi uygulamaları yerinde incelediler.
- Uluslararası kuruşlara yapılan ziyaretler sonrasında akreditasyon ve iş birliği süreçleri başlatıldı.
- Merkez çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu her türlü araştırmayı yapabilecek duruma geldi.
- ÇASGEM'in çalışma hayatında daha etkin rol üstlenebilmesi amacı ile yeniden yapılandırılması için çalışma grupları düzenlenerek hedefler belirlendi, yasal altyapının yeniden oluşturulması gündeme taşındı.
- 10 büyük ilde bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Ziyaretlerde Üniversite-Devlet, Devlet- Sanayi, Sanayi-Üniversite işbirliği süreçlerini artırmak için 20'den fazla işbirliği protokolü imzalandı.

YÜKSEK KALİTELİ EĞİTİM

Toplantının panel bölümünde ise proje çıktıları ve yapılan araştırmaların sonuçları değerlendirildi.
Elde edilen sonuçlarına göre;

- ÇASGEM'in düzenlediği eğitimler yüksek niteliklidir.
- Bu eğitimler ile sürdürülebilir istihdama katkıda bulunur.
- Üçlü yapının (devlet, çalışan, işveren) bütün tarafları ile birlikte çalışır.
- Ülkemizde çalışma hayatı ile ilgili araştırma eksikliğinin giderilmesindeki en önemli aktördür.
- Bu bağlamda yapısal ve yasal değişiklikler gereklidir.
- Merkez tarafından yapılacak araştırmaların sonuçları, politika üreticilere veri sağlanması ve çalışma hayatının ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemlidir.
Projeden elde edilen kazanımlar ve tecrübesi düşünüldüğünde ÇASGEM, yalnızca ulusal değil, uluslararası ölçekte hizmet verebilecek bir kurumdur.
Ülkemizin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel olarak kalkınmasında da aktif rol üstleneceği açıktır.