• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608
Ödenmeyen SGK primlerinin Kurumca tahsili nasıl yapılır? EKREM GÜLCEMAL Ödenmeyen SGK primlerinin Kurumca tahsili nasıl yapılır? Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.08.2019, 00:00

Bildiğiniz üzere sosyal güvenlik, insan hakkı ve devlet görevidir. Ülkemizde sosyal güvenlik uygulamaları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda SGK, vatandaşlara doğumundan ölümüne kadar, ölümünden sonra da hak sahiplerine; sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında hizmet vermek misyonuna uygun olarak faaliyetlerini sürdürmekte geliri veya kazancı kesintiye uğramış kişilerin, kimsenin yardımına muhtaç kalmadan geçinme ve ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaktadır.

Ülkemizde primli sosyal güvenlik sistemi uygulanmakta olup SGK'nun verdiği hizmetleri yerine getirmesi, işçi ve işverenler ile sağlık haklarından faydalananların primlerini düzenli ve zamanında ödemeleri ile sürdürülebilir olmaktadır. Sosyal güvenlik primlerini ödemek zorunlu bir görevdir.
Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı, sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için % 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.

ÖDEME YAPMAYANLARLA İLGİLİ İŞLEMLER
Prim borçlarını süresinde ödemeyenlerin borçlarına yukarıda belirttiğim gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmakta olup ayrıca borçlular hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra takip işlemleri uygulanmaktadır.

İlgili Kanun gereğince primlerini süresinde ödemeyenler hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu icra memurlarınca ödeme emri tebliğ edilerek icra işlemleri sürecine başlanılmaktadır. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun, ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde borcun tamamını ödemesi, aksi takdirde aynı süre içerisinde mal bildiriminde bulunması, borçlarını tecil etmesi ve taksitlendirmesi veya borca itiraz etmesi gerekmektedir. Eğer borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödemez ya da mal bildiriminde bulunmaz ise bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapis cezasıyla karşı karşıya kalır.

Ayrıca mal bildiriminde bulunulması icra takip işlemlerinin yapılmayacağı anlamına gelmemektedir. Borcun ödenmemesi veya taksite bağlanmaması halinde mal bildiriminde gösterilen veya Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilen her türlü mal, hak ve alacaklarına haciz uygulanmak suretiyle takip işlemlerine başlanılmaktadır.

HACİZ KONULABİLECEK VARLIKLAR
Borçlunun menkul ve gayrı menkul malları ile banka hesapları, maaş, ücret, kira gibi gelirleri ve üçüncü kişilerdeki her türlü hak ve alacakları ilgililere haciz bildirisi tebliğ edilerek haczedilebilmektedir. Ayrıca borçlulara ait Emniyet Genel Müdürlüğünde sicil kayıtları tutulan araçlar Kurumca elektronik ortamda sorgulanarak haczedilmekte ve trafikten men işlemleri yapılmaktadır.

Banka hesaplarına ise e-haciz uygulanmakta olup borçlunun tüm bankalardaki hesaplarına online olarak haciz uygulanmakta ve hesaptaki paraları bloke olmaktadır.

TAKSİTLER HALİNDE ÖDEME VE TEMİNAT
Borcun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlunun yazılı talebi halinde tüm borçları tecil ve taksitlendirilebilir. Bunun için borcun bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da Merkez müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.

Taksitlendirme için talep dilekçesi, mali durum belgesi veya raporu ile taksitlendirilecek borca karşılık teminat gerekmesi halinde verilecek teminatın değer tespit raporu gerekmektedir.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde 50.000 Türk Lirasını aşmayan borçlar için teminat alınmamaktadır. 50.000 Türk Lirasını aşan borçlar için 50.000 Türk Lirasını aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekmektedir. Ancak, haczedilmiş mallar değeri tutarınca teminat yerine geçer.

Teminat olarak; para, banka teminat mektubu, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, borçlu veya borçlu lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen menkul ve gayrimenkul mallar (haciz yapılmışsa mahcuz mal değeri tutarınca teminat yerine geçer.) gösterilebilir.

Yukarıda saydıklarımın teminat olarak verilememesi halinde Kurumca kabul edilmesi şartıyla müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla muteber bir şahıs kefil olarak gösterilebilir.

Sosyal güvence içinde kalın...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
GÜNÜN YAZARLARI
 • SON DAKİKA