• BIST
  %0.89
  78.384,78
  EURO
  -%0.86
  4,4760
  USD
  %0.66
  3,8608
  GBP
  %0.66
  3,8608
  CHF
  %0.66
  3,8608
  JPY
  %0.66
  3,8608
 • 25°C
Performans yönetimi ve organizasyonlar SEZER ALTAN Performans yönetimi ve organizasyonlar Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.09.2017, 00:00

Globalleşen pazarlar, kısalan ürün yaşam evreleri, giderek artan teknolojik değişim hızı, organizasyonları ve dolayısıyla çalışanlarını zorlamaktadır.
Pazarda kalabilmek için her gün daha hızlı olmak; daha kaliteli ve ucuz ürün ve hizmetleri sunmak gerekiyor. Çok sayıdaki paydaşını mutlu etmek zorunda olan organizasyonlar, her gün farklı ve iyi olmak için çaba gösteriyorlar.
Hemen her organizasyon, pazardaki potansiyeline tam olarak ulaşabilmek ve rekabetçi üstünlük kazanmak için özellikle insan kaynaklarını çok etkili kullanması gerektiğini bilmektedir. Ancak, bu organizasyonların çoğu, çalışanların performansını yeterli düzeye çıkarma konusunda sorunlar yaşamaktalar.
Çalışanların performansını arttırmak için onları iyi tanımak, sorunlarını anlamak, etkili yaklaşımlarla bu sorunları gidermek gerekir.
Ayrıca performanslarını yönetmek geliştirmek için değerlendirmek ve ödüllendirmek lazım.

YOĞUN REKABET İÇİNDELER

Günümüzde örgütler, yoğun rekabet ortamı içindeler. Örgütlerin rekabet üstünlüğü sağlaması insan kaynaklarının gelişimine bağlıdır ve yöneticilerle birlikte tüm çalışanların belirli bir standardın üzerinde başarı göstermesi gerekmektedir. Çalışanların gelişimi ve üstün performansı için iyi bir performans yönetimi sistemine ihtiyaç vardır.
Örgütler için yaşamsal bir öneme sahip performans yönetimi uygulamaları sayesinde çalışanların yeteneklerinin tanınması, eğitim ihtiyacının belirlenmesi, çalışmaların yeterince değerlendirilmesi mümkün olacak ve çalışan performansı bundan olumlu etkilenecektir.
İş yaşamında bireyin performansının değerlendirilmesi diğer bir deyişle fiziksel ve düşünsel emeğinin ölçümü, her zaman öncelikli konu olmuştur. İşletmelere rekabet avantajı sağlayan unsurların başında çalışanları gelmektedir. Örneğin, Türkiye'de kamu kurumlarında performans yönetimi sisteminin niteliğinin yükseltilmesi gerektiği, 10.
Kalkınma Planında (2014-2018) belirtilmiştir.
Performans değerlendirme, bir çalışanın işini ne kadar iyi yaptığına ilişkin örgütsel bilgi toplama sürecidir. Çalışanların görev başındaki performanslarına değer biçip desteklemek için kullanılan bir süreçtir. Performans değerlendirme, çalışanlarla birlikte belirlenen hedeflere dayanan performans yönetimi sisteminin bir parçasıdır.

PERFORMANSINI GELİŞTİRMELİ

İşletmeler, örgütsel hedeflere ulaşmak ve rekabet avantajı elde etmek için insan kaynağının performansını belirlemeli ve geliştirmelidir.
Yöneticilerin çalışanlarını gözlemleyip, onlar hakkında fikir sahibi olması, çalışanlara ilişkin örgütsel kararların adil biçimde verilebilmesi için yeterli değildir.
Çünkü işletmelerde biçimsel ve sistematik performans değerlendirme sistemlerine her zaman ihtiyaç vardır. Etkili performans değerlendirme sistemlerinin kurulması ve yürütülmesi başta yöneticiler olmak üzere insan kaynakları departmanları ve değerlendirilenlerin sorumluluklarını yerine getirmesine bağlıdır.
Dolayısıyla insan kaynakları yönetiminde önemli bir yeri olan performans yönetimi sistemi kavramı tarihsel süreç, amaç ve temel unsurdur..
Son söz; Bugünkü son sözümü Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" sözünü "İnsanı yaşat ki organizasyonlar" yaşasın diyerek bitiriyorum.

GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN