• BIST
  %0.89
  78.384,78
  EURO
  -%0.86
  4,4760
  USD
  %0.66
  3,8608
  GBP
  %0.66
  3,8608
  CHF
  %0.66
  3,8608
  JPY
  %0.66
  3,8608
 • 25°C
KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ZEKERİYA MUTLU KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması zekeriya.mutlu@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.10.2017, 00:00

Son yazımızda 2020'ye kadar ekonomide belirlenen hedefleri içeren Orta Vadeli Program hakkındaki görüşlerimizi dile getirmiş, düşünülen hedefleri yakalamak için toplumun her kesimine önemli görevler düştüğüne dikkat çekmiştik.
Gerçekten de programda öngörülen ve iyi niyetle hazırlanan hedeflerin yakalanması gerek küresel gerek ulusal koşullar nedeniyle pek de kolay olmayacaktır.
Ancak müreffeh bir Türkiye için gerekli zemini hazırlamak noktasında ulus olarak mücadele etmemiz de bir zorunluluktur.
Bu noktada devletin ve milletin her dönem en büyük destekçisi olan esnaf sanatkarlar camiası da sorumluluğunun bilinci içindedir.

FİNANSMAN BAŞLIĞI

Ekonomik programda İzmir Birliği'nin uzun süredir çeşitli platformlarda gündeme getirdiği, çük işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması konusu da unutulmamıştır.
KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması başlığı altında da hedefler belirlenmiştir.
Bu çerçevede;
-Girişim ve bireysel katılım sermayesi ile kitle fonlaması gibi yenilikçi finansman imkanlarının, teknolojik girişimcilik destek modellerinin geliştirilmesi öngörülmüştür.
KOBİ'lere yönelik düşünülen desteklerde firmaların yenilik, istihdam, büyüme potansiyelleri dikkate alınacaktır.
-KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere banka teminat mektubu yerine "Kefalet Sigortası" uygulamasına yönelik bir düzenleme yapılacaktır.
-Bölgelerde katma değeri yüksek üretim potansiyeli olan firmalar için Bölgesel Girişim Sermayesi uygulaması başlatılacaktır.
-KGF yeniden yapılandırılarak yatırımların, yeni girişimlerin ve AR-GE projelerinin finansmanına öncelik verilecektir.
Bunlara ek olarak;
-Ticari bir alacağın ödenmemesi nedeniyle oluşabilecek kayıpların tazminine hizmet eden "Alacak Sigortası" uygulaması yaygınlaştırılacaktır.
- İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreçlerinde yerel yönetimlerin, merkezi idare ve kendi aralarındaki uygulama farklılıkları giderilecek, onay ve belgelerin sayısı azaltılacaktır.
-İşletmelerin açılış, faaliyet esnasında ve kapanışlarında gereken işlemlerin tek merkezden yapılması için Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) hayata geçirilecektir.

ESNAFA KATKISI

Açıklanan maddeler, KOBİ'lerin finansal işlerini kolaylaştıran ve hızlandıran tedbirleri içermektedir.
Ekonomik dalgalanmalardan ve tahsilat kayıplarından olumsuz yönde en fazla etkilenen esnaf sanatkarlarımız açısından düşünülen tedbirlerin son derece yararlı olacağı söylenebilecektir.
Öte yandan program, Ar-Ge çalışmalarına yeterince kaynak ayıramayan, bölgesinde güçlü olan ancak yeterince sesini duyuramayan, teminat mektubu düzenlenmesi konusunda sıkıntı yaşayan, inovasyon ve teknolojik girişimcilik konularında yardıma ihtiyaç duyan esnaf sanatkarlarımıza önemli katkılar sağlayacaktır.
Programda dikkatimizi çeken bir başka nokta da, esnaf sanatkarların çoğunlukla şikayet ettiği işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreçlerindeki bürokrasinin azaltılmasının öngörülmesi olmuştur.
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, bağlı odalarına ve bu odaların çatısı altında bulunan esnaf sanatkarlara doğru rehberlik edebilme adına, orta vadeli programda düşünülen tedbirlerin hayata geçirilmesi sürecini yakından takip etmektedir. Burada üyelerimize düşen de, gelişmeleri yakından izlemek ve mesleki anlamda kapasitelerini geliştirmek olacaktır.

GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN