• BIST
  %0.89
  78.384,78
  EURO
  -%0.86
  4,4760
  USD
  %0.66
  3,8608
  GBP
  %0.66
  3,8608
  CHF
  %0.66
  3,8608
  JPY
  %0.66
  3,8608
 • 25°C
2018 yılının vergi oranları ZEKERİYA MUTLU 2018 yılının vergi oranları zekeriya.mutlu@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.01.2018, 00:00

Bilindiği gibi, Vergi Usul Kanunu ile diğer vergi kanunlarında yer alan maktu tutarlardaki vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları, her yıl, bir önceki yıla ait yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle yeniden belirlenmektedir.
Bu yazımızda esnaf sanatkarlarımızı da yakından ilgilendiren vergi değişimlerine dikkat çekmenin yararlı olacağını düşünüyorum.
NE OLDU?
Maliye Bakanlığı, 2017 yılına ait yeniden değerleme oranını % 14,47 olarak açıklamıştır. Yeniden değerleme oranına göre belirlenen ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan bazı vergiler şöyle sıralanmaktadır:
Fatura Kesme ve Amortisman Sınırı:
2016 ve 2017 yılında 900 Lira olan fatura kesme zorunluluğuna ilişkin tutar 2018 yılı için bin liraya yükseltilmiştir.
2018 yılında amortisman sınırı da bin lira olarak belirlenmiştir. Gerçek usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlarımız, 2018 yılında KDV hariç bin liranın altındaki demirbaş, makine ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri doğrudan gider yazabileceklerdir.
Basit Usul: Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarların, kiralamış oldukları işyerlerinin yıllık kira bedeli toplamının 2018 yılında büyükşehir belediye sınırları içinde 7 bin 400 lirayı, diğer yerlerde ise 4 bin 900 Lirayı geçmemesi gerekmektedir.
Kira tutarları bu hadleri aşan esnaf ve sanatkarlar, diğer şartları sağlasalar bile 2019 yılının başından itibaren gerçek usulde vergiye tabi olacaklardır.
Öte yandan;
1-Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların;
Yıllık alımları tutarı; 100.000 TL'yi aşmayanlar, Yıllık satışları tutarı; 148.000 TL'yi aşmayanlar, 2 - Diğer işlerle uğraşanlar içinde, bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hâsılatı 49.000 TL yi aşmayanlar, 3 - Her iki maddedeki işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamı 2018'de 100.000 TL'yi aşmayanlar, 2019 yılında da basit usulde devam edebileceklerdir. Ancak, 2018 yılında hasılatlarının toplamı bu rakamları aşan üyelerimiz, 2019 yılının başından itibaren gerçek usulde vergilendirmeye tabi olacak ve işletme defteri tutacaklardır.
Basit usule tabi esnaf ve sanatkarların, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemelerine ilişkin uygulama 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Bunun yanısıra, konut kira geliri elde edenler için getirilmiş olan istisna tutarı da, 4 bin 400 liraya çıkarılmıştır.
Damga Vergisi: Maktu damga vergileri yüzde 14,47 oranında arttırılmıştır.
Yıllık gelir vergisi beyannameleri için 58,80 Lira, kurumlar vergisi beyannameleri için 78,50 Lira, KDV ve muhtasar beyannameler için 38,80 Lira damga vergisi ödenecektir.
Çevre Temizlik Vergisi: Esnaf ve sanatkarların 2018 yılında ödeyecekleri Çevre Temizlik Vergisi tutarları % 14,47 oranında arttırılmıştır. Çevre Temizlik Vergisi Büyükşehir Belediyelerinde yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmaktadır. Bu nedenle her yıl iki farklı tarife yayımlanmaktadır.
Bu tarifelerde yer alan bina gruplarını belirlemeye Bakanlar Kurulu, bina derecelerini belirlemeye ise Belediye Meclisleri yetkilidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi: Otomobil ve arazi taşıtları için belirlenen I/A sayılı tarifede değişiklik yapılmıştır. Ancak bu değişiklik 1 Ocak 2018 tarihinden sonra alınan araçlar için geçerli olacaktır. 31/ Aralık 2017 tarihinden sonra satın alınan otomobil ve arazi taşıtları için daha önce uygulanan tarifede yer alan tutarlar ise yüzde 15-25 arasında değişen oranlarda artırılmıştır. Motosiklet ile diğer tarifelerde yer alan minibüs, panelvan, otobüs, kamyon, kamyonetlerin yer aldığı tarifedeki tutarlar ise yeniden değerleme oranında (yüzde 14,47) artırılmıştır.
Gelir Vergisi: Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları tutar karşılıklarına ait tarife, aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN