• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

Hz. Musa ve 10 emire karşı geldiler

Hz. Musa ve 10 emire karşı geldiler

18.05.2018, 00:07 Güncelleme Tarihi: 18.05.2018, 00:09

ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başlattığı Filistin'deki soykırım, İsrailoğullarına gelen Kitabı Mukaddes'teki 10 emirdeki "Öldürmeyeceksin" ayetini akıllara getirdi. Kendilerine gönderilen Tevrat, İncir ve Zebur gibi kutsal kitapları tahrif eden Yahudi ve Hristiyanlar, İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e göz dikti. Hatta Fransa'da bu istekleri açık şekilde ortaya çıktı. Ancak bu kitabın bir harfinin bile değiştirilemeyeceği 14 asır boyunca görüldü. Allah'ın izniyle bu girişimlerinde asla başarılı olamayacaklar.
Yaptıkları zulümler ise yanlarına kalmayacak.

"ÖLDÜRMEYECEKSİN"

"Bir zamanlar biz İsrâiloğulları'ndan, "Yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz; ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı verin" diyerek söz almıştık.
Sonra, içinizden küçük bir kesim dışında, sözünüzden döndünüz; hâlâ da sırt çevirmektesiniz. Vaktiyle sizden, birbirinizin kanlanın dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair de söz almıştık. Siz de kabullene geldiniz. Hâlâ da (buna) şahitlik ediyorsunuz."(Bakara Suresi, 2/83, 84)Bu âyetlerde İsrâiloğulları'nın yükümlü kılındıkları ve Yahudi-Hristiyan literatüründe "on emir" diye bilinen dinî ve ahlâkî vecîbelerden bazıları hatırlatılmakta;
Allah'ın onlardan bu vecîbeleri ifa edecekleri yönünde söz aldığı ifade buyurulmaktadır.
Kitâb-ı Mukaddes'te, Tanrı'nın "kendi parmaklarıyla" taş levhalar üzerine yazarak Hz. Mûsâ (as) aracılığıyla İsrâiloğullarına bildirdiği ifade edilen bu emirler (Çıkış, 20, 32/15, 20/1-17) şöyle sıralanır:

1. Allah'tan başka ilâhların olmayacak.
2. Kendin için oyma put yapmayacaksın.
3. Allah'ın ismini boş yere anmayacaksın.
4. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın.
5. Babana ve anana hürmet edeceksin.
6. Adam öldürmeyeceksin.
7. Zina etmeyeceksin.
8. Çalmayacaksın.
9. Yalan şahitliği yapmayacaksın.
10. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.

TEVHİD İNANCI

Kur'ân-ı Kerîm'in İsrâ sûresinin 101. âyetinde, "Andolsun biz Musa'ya açık seçik dokuz âyet verdik. Haydi İsrâiloğulları'na sor" şeklinde işaret ettiği dokuz âyetin, Tevrat'taki on emrin cumartesi yasağı dışında kalanlarını kapsadığı anlaşılmaktadır.
Cumartesi gününe saygı ise sadece Yahudileri bağlayan bir hüküm idi. (bk.Nahl l6/124.) On emirde yer alan kurallar insan tabiatının bir gereği ve evrensel ilkeler olduğu için sadece Yahudilik'te değil diğer ilâhî dinlerde de söz konusudur. On emrin birincisini teşkil eden tevhid inancı Kur'an'ın ısrarla üzerinde durduğu ilk ve temel ilkedir. (Bakara 2/163; En'âm 6/19, 102; İsrâ 17/23)

KUR'AN'DA DA GEÇİYOR

İkinci emir putperestliğin yasaklanmasıyla ilgilidir ki Kur'an hem şirki hem Allah'tan başkasına tapınmayı yasaklamaktadır.
(Nisâ 4/36, 116, 171; En'âm 6/151; A'râf 7/191-195; Yûnus 10/18; Nahl 16/20) Allah'ın adının boş yere ağza alınması, yani Allah'ın adının kullanılarak yalan yere yemin edilmesi Kur'an'da da yasaklanmıştır. (Bakara 2/224;Mâide 5/89; Nahl 16/91) Cumartesi yasağı sadece İsrâiloğulları'na ait bir ceza ve müeyyide olup Hz. Muhammed geçmiş ümmetlere ait diğer mükellefiyetler gibi bunu da kaldırmıştır.
(A'râf 7/157) Ana babaya hürmet (Bakara 2/83; İsrâ 17/ 23), insan öldürmeme (Bakara 2/84; Nisâ 4/29; Mâide 5/32), hırsızlık yapmama (Mâide 5/38; Mümtehine 60/12), zina etmeme (Nûr 24/30- 31), komşuya karşı yalan şahitlikte bulunmama, komşunun malına mülküne tamah etmeme (Bakara 2/83; gibi hususlar Kur'an'da da yer almaktadır.

HELAK OLDULAR

Yani İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden olan "ulü'l-azm" denilen altı peygamberin üçüncüsü olan ve Allahü Teala ile konuştuğu için "Kelimetullah" denilen Hz. Musa'ya (a.s.) bizler de iman ediyoruz.
Fakat kendi peygamberlerine isyan eden ve gönderilen kutsal kitapları tahrip eden Yahudiler ve Hristiyanlar şimdi ise Kutsal Kitabımız Kur'an'a ve yüce dinimiz İslam'a saldırmaktan çekinmiyor. İsrailoğulları tarih boyunca Musa aleyhisselamın bildirdiklerine uymayıp taşkınlık gösterdiler. Musa aleyhisselamdan çeşitli isteklerde bulundular. Allahü teâlâ Musa aleyhisselamın duası üzerine, Tîh Sahrasında susuz kalan İsrailoğullarına su ihsân etti. Allahü teâlânın emriyle Musa aleyhisselam asâsını yere vurup, on iki tâne pınar fışkırıp İsrailoğulları içtiler. Allahü teâlâ onlara "selva" denilen bıldırcın eti ve "men" denilen kudret helvası ihsân etti.
Nihâyet; "Biz bunları yemekten usandık, bakla, soğan gibi hubûbat ve sebze isteriz" dediler. Bu nîmetlere karşı nankörlük yapan İsrailoğulları, kırk sene müddetle Tîh Sahrâsında perişan hâlde telef oldular.

BİR AYET- İ KERİME

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar sizin için siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip bağışladı. Artık onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yeyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah âyetlerini insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar. (Bakara/ 187)

BİR HADİS-İ ŞERİF

Muhamme d'in canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir.(Buhari/ savm-Müslim/siyam)

Hz. Musa ve 10 emire karşı geldiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN