;
ZEKERİYA MUTLU TÜM YAZARLAR
Esnafın geleceği yeniden şekilleniyor
26.7.2017 | Arşiv

Esnafın geleceği yeniden şekilleniyor

zekeriya.mutlu@yeniasir.com.tr

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü'nün Kızılcahamam'da düzenlediği "Esnaf ve Sanatkarlar 2023 Vizyonu Çalıştayı"na, Esnaf Şurası İcra Kurulu üyeliği ve İESOB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri çerçevesinde İzmirli esnaf ve sanatkarı temsil etmek üzere katıldık.
Çalıştayda esnaf ve sanatkarların güçlü, zayıf yönleri masaya yatırılmış, fırsatlar ve tehditler belirlenerek 2023'te güçlü bir Esnaf ve Sanatkarlar teşkilatı için yol haritası çalışmalarına başlanmıştır.
Bu analizler ışığında, esnaf ve sanatkar stratejisinin temel amacı "Esnaf ve sanatkarların rekabet gücünün artırılması ile değişim ve dönüşümün desteklenmesi" doğrultusunda yatırım ortamı mevzuatının iyileştirilmesi, vergi ve sosyal güvenlik alanlarında düzenlemeler, mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması, yenilikçiliğin özendirilmesi ve ahilik kültürünün yaygınlaştırılması olarak belirlenmiştir.

STRATEJİK HEDEFLER

Stratejik alanlar başlığı altında belirlenen esnaf ve sanatkar tanımının günün koşullarına göre yeniden yapılması, AVM'lerin ve zincir mağazaların çalışma koşulları belirlenerek esnaf ve sanatkarlara olumsuz etkilerinin azaltılması, işletme kuruluş giderlerinin düşürülmesi, göç nedeniyle yaşanan ekonomik kaybın önlenmesi, yerel yönetimler ile SGK, KOSGEB, İŞKUR gibi kurumların karar ve danışma mercilerinde esnaf ve sanatkarların temsilinin artırılması, KOBİ kredileri ve KGF imkanlarından finansmana erişmekte güçlük çeken esnaf ve sanatkarların azami oranda faydalanması, Ahilik Haftası Kutlama etkinliklerinin artırılması gibi konular öne çıkmıştır.


İESOB GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

İESOB olarak bu toplantıda esnaf ve sanatkarın önceliklerini aktararak ülke ekonomisine daha da büyük katkı sağlamalarını temin amacıyla görüşlerimizi dile getirdik.

Esnaf ve sanatkar tanımının mikro işletme kapsamının üzerine çıkması, küçük işletmelerin genelini kapsaması,

AVM çalışma saatleriyle ilgili ülke genelinde bir düzenleme yapılması,

Yeni işyeri açan ya da yeni istihdam sağlayan işyerlerine sosyal güvenlik desteği verilmesi,

Esnafın enerji maliyetlerinin aşağı çekilmesi,

Esnaf ve sanatkarın hasta olduğu ve işyerini açamadığı süreçte tıpkı SSK'lılar gibi geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri,

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi, kayıtlı ekonomiyi teşvik eden uygulamalara yer verilmesi,

Asgari geçim indirimi uygulamasının esnaf ve sanatkarı kapsayacak şekilde genişletilmesi,

Taşımacılık yapan esnaf ve sanatkarlara düşük vergili akaryakıt temin edilmesi,

Emekli olmak için sigorta prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne çekilmesi,

Meslek odası ve sicil kaydı olup Bağ-kur tescilini yaptırmayanlara geriye dönük hizmet borçlanması imkanı verilmesi gibi konulara değindik.