• BIST
  %0.89
  78.384,78
  EURO
  -%0.86
  4,4760
  USD
  %0.66
  3,8608
  GBP
  %0.66
  3,8608
  CHF
  %0.66
  3,8608
  JPY
  %0.66
  3,8608
 • 25°C
Esnafa işsizlik maaşı... ZEKERİYA MUTLU Esnafa işsizlik maaşı... zekeriya.mutlu@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.11.2017, 00:00

İşini kaybeden, işsiz kalan çalışanların ve işçilerin faydalandığı işsizlik maaşı uygulamasından artık esnaf sanatkarlarımız da yararlanabileceklerdir. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Ahilik Sandığı sistemi sayesinde, işi bozulan üyelerimiz 10 ay süreyle işsizlik maaşı alma imkanına kavuşacaklardır.
8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6824 sayılı Torba Kanun çerçevesinde, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen ek 6 ncı madde ile; İşsizlik Sigortası Fonu'na benzer şekilde, isteğe bağlı sigortalılar ve tarımsal faaliyete bulunan Bağ-Kur'lular hariç olmak üzere, 5510 sayılı Kanunun 4/b (Bağ-Kur) kapsamında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar için 1 Ocak 2018 tarihinde Esnaf Ahilik Sandığı kurulacağı açıklanmıştır.
Bu imkan, çeşitli nedenlerden dolayı işini kaybeden üyelerimize önemli bir takviye sağlayacaktır. Zor günler geçiren, iflas eden, işyerini kapatmak zorunda kalan esnaf sanatkarlarımızın mağduriyetlerini bir ölçüde önleyecek, onlara kendilerini yeniden toparlayabilmeleri, işlerini yeniden kurabilmeleri için güç verecektir.

NELER GETİRİYOR?

Esnaf Ahilik Fonu için alınacak primin de ödenecek ödeneğin de bir üst sınırı bulunacaktır.
Esnaf Ahilik Sandığı sigortası, isteğe bağlı ve tarımsal faaliyette bulunan Bağ-Kur'lular dışında zorunlu olacaktır. Bu kapsama giren ve halen faaliyette olanlar yasanın yürürlüğe girdiği tarihte, faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olacaklardır.
Nasıl İşsizlik Sigortası Fonu işçilere iş bulma, yetiştirme ve işsizlik ödeneği ödeme faaliyetlerinde bulunuyorsa Esnaf Ahilik Fonu da esnaflara iş bulma, ödenek ödeme faaliyetlerinde bulunacaktır. İşyerini kapatarak sigortalılığı sona eren üyelerimiz, belirlenmiş şartlar ve sürelerle Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği (işsizlik sigortası ödeneği) imkanından yararlanabileceklerdir.
Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemeyecektir. 1 Ocak'tan itibaren kapsamdaki 4/b sigortalılarının prime esas kazançları üzerinden Esnaf Ahilik Sandığı primi olarak %2 sigortalı, %1 devlet payı tahsil edilecektir.

AVANTAJLARI

İşsizlik Fonu uygulamalarına göre Ahilik Sandığı Fonu'nun sigortalı, yani esnaf sanatkarlarımız için daha avantajlı koşulları içerdiği görülmektedir. En fazla göze çarpan avantaj, sigortalıdan kesilen prim tutarı ile sigortalıya ödenecek ödenek arasındaki adaletli düzenleme olmaktadır.
Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacaktır. Ayrıca Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemeyecektir.
Esnaf Ahilik Sandığı prim borcu olan sigortalılarda bu imkandan yararlanabileceklerdir.
Bu kapsama girenler, diğer şartları sağlamaları ve bu döneme ilişkin Esnaf Ahilik Sandığı prim borçlarının alacakları ödenekten tahsil edilmesi kaydıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden faydalandırılacaklardır.
Bunların yanısıra, herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi hâlinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile devlet payı iade edilmeyecektir. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilecektir.

ÖDENEK NE KADAR?

Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde; a) 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün, b) 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün, c) 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün süre ile ödenek verilecektir.
Yeni uygulamanın, Bağ-Kur primlerini zamanında ödenmesi konusunda da bir duyarlılık oluşturması beklenmektedir. Esnaf Ahilik Fonu'nun hükümete değerli bir kaynak oluşturacağı da söylenebilecektir.

GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN