• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • İkindiye 23:55:00
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608

Son dakika: Bakan Murat Kurum Marmara'daki müsilaj için Eylem Planı'nı açıkladı! 8 Haziran'da deniz temizliği başlıyor

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesine yönelik çalışma yapılacak" dedi.

06.06.2021, 17:40 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021, 18:16

Son aylarda Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj sorunu (deniz salyası) Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara için eylem planını açıkladı.

Kocaelimiz ve tüm şehirlerimizde kirlilik görüyoruz. Müsilaj sorunuyla karşı karşıyayız. Bugün Kocaelimizde Marmara bölgemizdeki valililerimizle birlikteyiz. Önemli bir toplantı gerçekleştirdik.

Marmara Denizimizi seferberlikle tertemiz hale getirmek bir borçtur. Güç birliği yapmak zorundayız. Karasal, tarımsal ve gemi kaynaklı ne kadar sorun varsa ortadan kaldırmak en önemli hedefimiz.

CUMHURBAŞKANIMIZIN DA TALİMATLARIYLA KENDİSİ BİZZAT TAKİP ETMEKTEDİR

Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla kendisi bizzat takip etmektedir. Kendisine ve eşi Emine Erdoğan hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum.

300 kişiyle 91 noktada kaynaklarımızla denetimlerimizi yaptık. Denizlerimizden aldığımız örnekleri üniversite labaratuarlarında inceledik. 120 numune aldık. Bu çalışmalarımız sürekli olan çalışmalardı. Ancak müsilaj nedeniyle özellikle buraya yoğunlaştık.

Son yılların en geniş en kapsamlı çalıştayını gerçekleştirdik. Bir değerlendirme toplantısı da dün yaptık. Şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürüttük ve devam ediyoruz. Sonuçları bu toplantıda ele aldık.

BİLİM VE TEKNİK KURULU OLUŞTURACAĞIZ

700'ü aşkın bilim insanı kurum temsilcisi STK ve belediye yetkilisi yer alan toplantı yaptık. Marmara Eylem Planı'nı bu sayede hazırladık. Açıklayacağımız planda tüm çalışmaları tüm bakanlıklarımızla beraber TBMM başkan ve üyeleri, valilerimiz, belediye başkanlarımızla imza altına alacağız.

Kirliliğin azaltılması ve yürütülme çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşların içinde olduğu koordinasyon kurulu kuracağız. Bilim ve teknik kurulu oluşturacağız. Önümüzdeki hafta itibariyle tamamlamış oluyoruz.

Aslında çalışmaktadır. Neticelerini açıklıyoruz. Ancak resmi olarak kurmuş olacağız. Bilim insanlarımızın bilim alanında hem de teknik alanda araştırmalar yaptığı kurul da çalışmalarımıza yön verecek. Haftalık ve aylık toplantılar yapılacak.

Marmara Denizi bütünleşik stratejik planını 3 ay içinde hazırlayarak çalışmaları bu çerçeve doğrultusunda yürüteceğiz.

7/24 ESASIYLA ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Marmara Denizi'nin tamamını koruma alanı olarak belirleme çalışmaları başlatacağız. Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. İnşallah 2021 sonunda gerçekleşecek.

Marmara Denizi'nde atılacak tüm adımları koruma planı çerçevesinde yapacağız.

Deniz yüzeyindeki salyalar hem koku hem de görüntü kirliliği hem de denizin dibindeki canlıların oksijen almasına müsaade etmiyor. 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesine yönelik çalışma yapılacak.

7/24 esasıyla çalışmalar yürütülecek.

SUYUN GERİ KAZANIMI SAĞLANACAK

Bölgede bulunan mevcut atıksu arıtma tesislerinin tamamı biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek. Detaylı bir şekilde koordinasyon ve bilim kuruluyla bu süreç yönetilecek. 3 yıl içinde dönüştürülme tamamlanacak.

Fikri ve finansman destek sağlayacağız. Bu durumu kontrol altına alacağız. Su kalitesini sağlayacağız. Marmara Denizi'ne deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin deşarj standartları 3 ay içinde güncellenerek hayata geçirilecek.

Döngüsel ekonomi kullanımına uyacak. Suyun geri kazanımı sağlanacak. Tesis dönüşümleri de finans yardımıyla hayata geçirilecek.

OSB'lerin standartları belirlenecek. Atıksu arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak. Hayata geçirilip geçirilmediğinin tespiti yapılacak ve cezalar kapatmaya kadar gidecek.

Bu manada tüm tesislerimiz de gerekli sistemleri kuracak. Finansal desteklerle tesis dönüşümünü hızlandıracağız. Atıksu oluşumunun azaltılması için gerekli tüm temiz üretim teknik ve teknolojilerini hızlıca hayata geçireceğiz.

MARMARA DENİZİ'NE GEMİLERİN ATIKSULARININ BOŞALTILMASI

Atıksu arıtma tesislerini gerektiği gibi işletmeyen OSB'lerin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmalarıyla ileri arıtma teknolojilerine geçişi hızlandırılacak.

Arıtma tesislerini, nasıl yapacaklarına dair standartları tüm OSB'lerimize vereceğiz. Verdiğimiz tarih içerisinde hayata geçirip geçirmediklerini takip edeceğiz.

Tesisleşmesini gerçekleştirmedikleri takdirde, her türlü cezai işlemi ve hatta kapatma cezasını tavizsiz bir şekilde uygulayacağız.

Atıksu arıtma tesislerinin yapımı ve işletilmesini çok daha kolay hale getirmek için kamu-özel sektör işbirliği modelleri hayata geçirilecek.

Bu konuda kanuni düzenlemelere giderek, atıksu arıtma tesislerinin yapım ve işletmelerine Bakanlık olarak destek vereceğiz.

Marmara Denizi'ne gemilerin atıksularının boşaltılmasının önlenmesine yönelik üç ay içerisinde düzenleme yapılacak.

Bu düzenlemeyle Marmara Denizi'ne giriş yapan gemilerin atıklarının Boğaz girişlerinde atık alma gemilerine veya atık kabul tesislerine vermelerini sağlayacağız.

Bu kapsamda yerel yönetimlerimizle birlikte gemilerin takibini sıkı bir şekilde yapacağız. Denetimlerimizi artıracağız.

Tersanelerde temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak.

Tersaneler deniz ile doğrudan temasta olan gemi inşa ve bakım merkezleridir. Bu noktalarda daha çevreci teknikler kullanılarak olası deniz kirliliklerinin önüne geçeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atıksu arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek.

SADECE BUGÜN DEĞİL...

Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak. Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak.

Tıpkı Kentsel Dönüşüm projelerimizde yaptığımız gibi, 3 boyutlu modellemeyle, meteorolojiden kirlilik yüklerine kadar çok sayıda veriyi içeren Marmara Denizi'nin dijital ikizini oluşturacağız.

Marmara'nın tüm kirlilik kaynak ve yoğunluklarını detayları göreceğiz. Bu bölgelerdeki değişimleri anlık olarak takip edeceğiz. Hemen müdahale edeceğiz.

Sadece bugün değil, ileride Marmara Denizi'nde yaşanabilecek muhtemel olumsuz bir durumda, erken müdahale imkânına kavuşmuş olacağız.

Marmara Denizi kıyılarını kapsayacak şekilde Bölgesel Atık Yönetimi Eylem Planı ve Deniz Çöpleri Eylem Planı üç ay içerisinde hazırlanarak uygulamaya konulacak.

Denizlerimizde oluşan plastik gibi katı atıkların, deniz çöplerinin %90'ı karasal kaynaklıdır. Yani evlerimizde, sanayimizde üretilmektedir.

Biz karada etkin olarak atıkları topladığımızda zaten denize girişleri önlenmiş olacak. Bu manada, 1 yıl içinde Marmara bölgesinin tüm illerinde, ilçelerinde Sıfır Atık Uygulamasına geçeceğiz.

İyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile basınçlı ve damlama sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır.

Böylelikle sulamada kullanılan su miktarını azaltacağız, dereler vasıtasıyla kirliliklerin Marmara Denizi'ne ulaşmasını engellemiş olacağız.

Marmara Denizi'yle ilişkili havzalarda, dere yataklarına yapay sulak alanlar ve tampon bölgeler oluşturularak kirliliğin denize ulaşması önlenecektir.

Zeytin karasuyu ve peynir altısuyu kaynaklı kirliliğin önlenmesi için, atık su azaltımını gerçekleştirecek teknolojik dönüşümler sağlanacaktır.

MÜSİLAJ NEDENİYLE ZARAR GÖREN BALIKÇILARA EKONOMİK DESTEK SAĞLANACAKTIR

Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacaktır. Organik temizlik ürünleri teşvik edilecektir.

Tıpkı Sıfır Atık Projesi'nde olduğu gibi, uygulamaya Belediyelerimiz ve kurumlarımızdan başlayarak; kentsel temizlik ve benzeri işlemlerde; hem insanımızın sağlığına zarar veren hem de Marmara Denizi'ne akan tüm zararlı maddelerin kullanımını aşamalı olarak azaltıyoruz.

Önce kurumlarımızda, organik temizlik ürünlerini tespit edip kullanmaya başlayacağız. Bakanlık olarak, gerekli finansal desteği sağlayacağız.

Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar 1 yıl içerisinde temizlenecek.

Balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması sağlanacak, koruma alanları geliştirilecek.

Bilim insanlarımızla, koordinasyon kurulunun alacağı kararlarla takvim ve cezai uygulamalarımızı kısa süre içerisinde belirleyeceğiz

Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacaktır.

Deniz kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılarak, kamuoyunun bilgilendirecek bir platform oluşturulacak.
Alacağımız tedbirlerin vatandaşlarımıza duyurulmasını sağlayacak, Marmara denizimizi milletimizle birlikte koruyacağız.

Marmara denizinin korunması amacıyla yaptığımız ve planladığımız çalışmaları, bilimsel araştırma sonuçlarımızı, kuracağımız www.marmarahepimizin.com sayfası kanalıyla kamuoyuyla paylaşacağız.

Soğutma suları ve termal tesislerden oluşan sıcak suların Marmara Denizine etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Allah'ın izniyle bu eylem planlarımız kapsamındaki yatırımlarımızı yerel yönetimlerimizle birlikte 3 yıl çerisinde tamamlayacağız. Marmara Denizimizi; içerisindeki binbir çeşit balıklarımızı, canlılarımızı koruyarak en saf, en duru en temiz, en canlı haliyle geleceğe taşıyacağız.

Son dakika: Marmara için müsilaj eylem planı! Bakan Kurum'dan kritik açıklama Marmara Denizi'ndeki müsilaj rüzgarın etkisiyle yüzeye çıktı Çanakkale'de balık satışlarına müsilaj darbesi

Son dakika: Bakan Murat Kurum Marmara'daki müsilaj için Eylem Planı'nı açıkladı! 8 Haziran'da deniz temizliği başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.