• BIST
  %0.89
  78.384,78
  EURO
  -%0.86
  4,4760
  USD
  %0.66
  3,8608
  GBP
  %0.66
  3,8608
  CHF
  %0.66
  3,8608
  JPY
  %0.66
  3,8608
 • 25°C
ŞENER MUTER Sadece Bugünü Düşünerek Çalışmak sener.muter@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.08.2017, 00:00

Şirketler yatırımcıların, yöneticilerin ve tüm çalışanların sürekli gelişme bilinciyle ve birlikte başarıya ulaşma kararlılığıyla sağlıklı bir yapıya kavuşabilmektedir. Bir şirketin müşterilerinin güvenini kazanması, rekabet gücünü geliştirmesi, ürün kalitesini ve karlılığını artması etkili bir takım çalışmasıyla söz konusu olabilmektedir. Yoğun rekabet ortamında şirketler gerek yurt içindeki ve gerekse yurt dışındaki müşterilere kaliteli ve beklentileri karşılayacak ürünler üretmek zorundadır. Böylece kaliteli Türk malı imajının güçlenmesi sağlanacak, sanayimizin daha hızlı gelişmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi konularında daha olumlu sonuçlar alınabilecektir.

Ortak Hedeflere Ulaşmak

Ürettiğimiz bir ürün bir mağazanın vitrine koyulduğu zaman, onun yanındaki ithal ürün bizimkinden daha iyi niteliklere sahip ise ürettiğimiz ürünü satma konusunda çeşitli güçlüklerle karşılaşmaktayız. Bu nedenle yeni teknolojilere, yeni tasarımlara, verimli çalışmaya ve küresel rakiplerden daha yenilikçi olmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Artık ne üretirsen üret satarsın devri geçmiş bulunmaktadır. Tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi gereken bu düşünceler ortak hedeflere ulaşma açısından da büyük bir önem taşımaktadır.

Bir şirketin başarılı olmasında ve sağlıklı bir biçimde gelişmesinde iş akışının, süreç yönetiminin ve çalışanlar arasında açık iletişimin önemli bir payı bulunmaktadır. Günümüzde çalışanların verimliliğinin artırılması ve çalışma ortamının iyileştirilmesi konuları öncelik kazanmaktadır. Küresel rakiplerden geride kalmamak için tüm çalışanların yaptıkları görevlerde uluslararası iş ve kalite standartlarına uygun bir şekilde çalışmaları zorunlu olmaktadır. Yöneticilerin iletişim, performans değerlendirme ve iş ilişkilerindeki tutumları şirketlerin başarılı olmalarına önemli bir katkı sağlamaktadır.

İşverenler, müşteriler, tedarikçiler ve tüm çalışanlar arasında karşılıklı güven ortamının sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle çalışan elemanların yapılan işlere katkılarını artırmak için iş süreçlerine daha bütünsel bakmalarının sağlanması gerekmektedir. Çalışan elemanlar sadece kas gücü ya da beden gücü olarak düşünülmemelidir. Çalışan elemanların yapılan işleri geliştirmeyle ilgili önerilerine ve yenilikçi uygulama düşüncelerine ilgi gösterilmelidir.

Yenilik ve Farklılık Arayışları

Gelecekte karşımıza çıkacak başarı kriterleri bugünkülerden çok farklı olacaktır. Bu nedenle öncelikle yöneticiler yaptıkları işlerle ilgili geleceğe yönelik sürekli gelişme planları oluşturmak zorundadır. Ayrıca tüm çalışanların da yapılmakta olan işlerle ilgili yenilik ve farklılık arayışı içinde olmaları teşvik edilmelidir. Şirketler sadece başarılı olup büyümek için değil, gelecekte de varlıklarını sürdürebilmek için bugünden başlayarak farklı ürünler tasarlamak ve yenilikler yapmak zorundadır. Dar görüşlülük ve sadece bugün için çalışmak bir çözüm olmamaktadır. Yapmakta olduğumuz işleri ve iş süreçlerini zaman zaman gözden geçirip yeniden tasarlamak hepimiz için büyük bir önem taşımaktadır.

GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN