• BUGÜNKÜ YENİ ASIR
 • BIST 78.384,78
  EURO 4,4760
  USD 3,8608
  GBP 3,8608
  CHF 3,8608
  JPY 3,8608
Toplu ödeme ile emeklilik imkanı FARUK ERDEM

Toplu ödeme ile emeklilik imkanı

faruk.erdem@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.09.2023, 00:00
Primi eksik olan sigortalılar için bunları toplu para ile satın alıp emekli olma imkanı bulunuyor. Ancak bu herkes için geçerli olmuyor.
Eksik primlerim var.
Bunları toplu olarak ödeyerek satın alabilir miyim?
Bu şekilde emekli olabilir miyim? Esma KAYA Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir.
Bu maddeye göre; a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri, b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri, g) Grev ve lokavtta geçen süreleri, h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri, ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri, i) 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri, j) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, sigortalının kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlanma hakları bulunmaktadır.
Bu düzenlemede belirtilen borçlanmalar dışında boşlukları para ile tamamlama, ya da eksik günleri toplu para ile satın alma gibi bir imkan bulunmuyor.

ENGELLİYE ÇİFT MAAŞ
Vergi indiriminden dolayı emekli oldum ve şu anda aylık almaktayım.
Tekrar çalışmak istiyorum.
Acaba maaşım kesilir mi?
Erol Sunel Engelliler için iki türlü emeklilik sistemi bulunuyor.
Birincisi yüzde 60 ve üzeri rapor şartıyla malulen emeklilik.
Burada 1.800 gün prim yeterli sayılıyor. Malulen emeklilikte rapor gerektiren rahatsızlığın sigortadan sonra ortaya çıkması gerekiyor. Diğeri ise vergi indirimi ile emeklilik. Bu sistemde ise doğuştan ya da sigortadan önce ortaya çıkmış rahatsızlıklar çalışırken yüzde 40 ve üzeri vergi indirimi almak şartıyla yaşa bakılmadan emeklilik imkanı veriliyor. İşe iriş tarihine göre belli bir yılın geçmesi ve belli sayıda prim isteniyor.
Tekrar işe başlama durumunda ise malulen emeklilikte emekli aylığı çalışınca kesiliyor. Sizin gibi vergi indirimi ile emekli olanlarda ise durum farklı.
Vergi indiriminden faydalanıp engelli aylığından faydalananların emekli olduktan sonra çalışmalarında herhangi bir sakınca yok. Bu şekilde çalışmaya başlarsanız emekli aylığınız kesilmez.
Emekli olduktan sonra çalışırken adınıza aktif çalışan primi değil de sosyal güvenlik destek primi ödenir. Ödenecek olan primin zararı değil faydası olur. Şöyle ki; Allah göstermesin ama çalışırken meslek hastalığına yakalanır veya iş kazası geçirirseniz iş kazası-meslek hastalığı sonrasında kalıcı araz kalırsa da ikinci bir emeklilik geliri bağlanabilir. Bu durumda hem emekli aylığını da hem de gelirini almaya devam ederler.
Hatta bu durumda iken vefat ederlerse de geride kalan hak sahiplerine her iki aylık/gelir paylaştırılır.

YANLIŞ ÇIKIŞA DİKKAT
İşyerimizde çalışmaya devam eden bir sigortalı için yanlışlıkla İşten Ayrılış Bildirgesi verilmiş, ancak hizmetleri 30 gün üzerinden bildirilmiş. Bu durumu yaklaşık 3 ay sonra fark ettim. Bu hatayı nasıl düzeltirim?
Özkan CANLI Öncelikle şunu belirtelim ki, bildirgenin yanlışlıkla verildiğini, sigortalının işten ayrılış tarihi itibariyle on günlük süre içinde fark etmiş olsaydınız bu bildirgeyi e-sigorta sistemi üzerinden kendiniz iptal edebilirdiniz.
Ancak burada hata 10 günlük süreden sonra fark edildiği için, artık SGK 'ya dilekçe vererek bildirgenin iptalini istemeniz gerekecektir. Dilekçeden önce sigortalıya o aya ait ücretlerinin tam ödendiği konusunda bir ön kontrol yapmanızı öneririz.
Çünkü dilekçeniz üzerine SGK denetim elemanları, İşten Ayrılış Bildirgesinin iptal edilip edilmeyeceğine gerek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yer alan bilgiler gerekse defter ve bordro kayıtlarının incelenmesi sonucu elde edilecek bilgiler doğrultusunda karar verirler. Bu tespitte özellikle sigortalıya kaç gün için ücret ödendiği hususu önemlidir.
Ayrıca ister siz yapmış olun, ister denetim sonucunca göre Kurumca karar verilmiş olsun, iptal edilen Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi için herhangi bir idari para cezası uygulanması söz konusu değildir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
GÜNÜN YAZARLARI
SON DAKİKA