• BIST
  %0.89
  78.384,78
  EURO
  -%0.86
  4,4760
  USD
  %0.66
  3,8608
  GBP
  %0.66
  3,8608
  CHF
  %0.66
  3,8608
  JPY
  %0.66
  3,8608
 • 25°C
İESOB ‘Bilirkişilik Eğitimleri’ düzenleyecek ZEKERİYA MUTLU İESOB ‘Bilirkişilik Eğitimleri’ düzenleyecek zekeriya.mutlu@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.11.2017, 00:00

3 Ağustos 2017 tarih, 30143 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bilirkişilik Yönetmeliği", esnaf sanatkarlarımızı ve teşkilatlarını da yakından ilgilendirmektedir. Çünkü 'Bilirkişi' vasıflarına uygun bir kesimi oluşturan esnaf sanatkarlarımız, mesleki bilgileri ve tecrübeleriyle sıkıntılı vakalarda en güvenilir hizmeti verebilme potansiyeline sahiplerdir.
Bilirkişilik görevi, toplumsal hayatın işleyişinde önemli rol oynayan, saygın ve sorumluluğu ağır bir hizmettir. Bilirkişiler, adaletin temeli, sosyal huzurun dayanağı olan mahkemelerde önemli rol oynamaktadırlar.
Dolayısıyla bu görevi üstlenecek kişilerin mesleki bilgilerinin yanı sıra, iyi eğitim almaları da önemlidir.
Yönetmelik, bilirkişilik hizmetini üstlenecek kişilerin, beş yıllık mesleki kıdeme sahip olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren "Bilirkişilik Temel Eğitimi" almalarını öngörmektedir.

YETKİLİ KILINMIŞTIR

Toplumsal ödevlerin getirdiği sorumluluğun bilinci içinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Bilirkişilik Temel Eğitimi vermek için gereken müracaatları yapmış ve bu konuda yetkili kılınmıştır.
İzmir Birliği'nin düzenleyeceği Bilirkişilik Eğitimleri'nin, eski binamız olan Birlik Sarayı'ndaki İESOB Eğitim Salonu'nda düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca 24 kişilik sınıf oluşturulması ve uygun eğitim ortamının sağlanması durumunda bu eğitimler ilçelerimizde de verilebilecektir.
Eğitimler 18 saat teorik, 6 saat uygulama olmak üzere toplam 24 saat olacaktır.
Teorik eğitimler, hukuk alanında YÖK tarafından kabul edilen, en az doktora ve üzeri akademik unvana sahip kişiler tarafından, uygulama eğitimi ise en az 5 yıl bilirkişilik yapmış kişiler tarafından verilebilmektedir.
Eğitime katılmak isteyenlerin öncelikle İESOB Web Site'sinde bulunan "Bilirkişilik Temel Eğitimi Ön Başvuru Formu" nu doldurmaları gerekmektedir.
Başvurularda yeterli sayıya ulaşıldığında eğitim tarihleri netleştirilerek katılımcılara bildirilecektir.
İlgilenenler daha ayrıntılı bilgilere, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Web Sitesi'nden (www.iesob.org.tr) veya 482 02 62 (dahili 323 - 212 - 230) numaralı telefondan Eğitim Müdürlüğümüzü arayarak ulaşabileceklerdir.

KİMLER BİLİRKİŞİ OLABİLİR

Mesleki kıdem ve temel eğitimin yanısıra, mahkemelerde bilirkişilik yapmak isteyenlerde; -Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak, -Terör örgütleriyle irtibatlı olmamak, -Daha önce kendi isteği dışında sicilden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak, -Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak, -Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak şartları aranmaktadır.
Ayrıca, daha önce yaptığı başvurusu, meslekî olarak yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.

GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN