;
ZEKERİYA MUTLU TÜM YAZARLAR
İşsizlikte sevindirici gelişmeler...
3.8.2017 | Arşiv

İşsizlikte sevindirici gelişmeler...

zekeriya.mutlu@yeniasir.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-2017 dönemine ait işsizlik ve istihdam verilerini açıklamıştır. Buna göre Ocak ayında yüzde 13, Şubat'ta yüzde 12.6 ve Mart'ta yüzde 11.7 düzeyinde gerçekleşen işsizlik oranı, Nisan ayında yüzde 10.5'e gerilemiştir.
Rakamlar bize işsizlikle mücadelede olumlu gelişmelerin yaşandığını, kademeli olarak aydan aya işsizlik oranının aşağıya çekildiğini göstermektedir.
Kuşkusuz gelinen noktada Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstihdam Seferberliği çağrısına reel sektör temsilcilerinin hassasiyet göstermelerinin de önemli payı bulunmaktadır.
Ayrıca hükümet ve ekonomi yönetimi de Cumhurbaşkanı'nın çağrısını desteklemek adına önemli girişimlerde bulunmuştur.
Hükümet işsizlik sorununa çözüm olabilmesi ve "İstihdam Seferberliği" ni desteklemek adına Ocak ayından itibaren vergi/SGK borcu af, yapılandırma ve ertelemeleri, çeşitli alanlarda yatırım teşvikleri, kredi borcu yapılandırmaları, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla devlet garantili krediler gibi uygulamaları hayata geçirmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre istihdam seferberliği kapsamında Ocak/Nisan döneminde 1 milyon 485 bin yeni istihdam gerçekleşmiştir.
Hükümetin bizim de son derece yararlı gördüğümüz istihdam artışını destekleyen çalışmaları halen devam etmektedir.

ESNAF KESİMİNİN ÖNEMİ

Türk esnaf sanatkarları da istihdam seferberliğine gereken katkıyı koymuş, Türkiye için ne kadar önemli bir kesimi oluşturduklarını bir kez daha ispatlamışlardır.
Nisan-2017 döneminde istihdam edilen kişi sayısı toplam 28 milyon 157 bin iken, (aralarında esnaf ve sanatkarların da bulunduğu) kendi hesabına ve işveren olarak faaliyet gösterenlerin sayısı 6 milyon 119 bin kişilik bir kitleyi oluşturmaktadır.
Ayrıca, esnaf sanatkarlarımız kendi adına faaliyet göstererek üretime ve ekonomiye verdiği katkının ötesinde, yanlarında personel de istihdam ederek işsizlikle mücadelede de önemli rol oynamaktadırlar.
Rakamlar incelendiğinde, yüzde 4.17'lik bir oranla en fazla artışın, esnaf sanatkarlarımızın dahil bulunduğu, kendi hesabına çalışanlar ve işverenlerin oluşturduğu kesimde gerçekleştiği görülmektedir.
Yani esnaf sanatkarlarımız içinde bulunduğu güç şartlara rağmen faaliyetini sürdürürken, işsizlik ve İstihdam Seferberliği gibi devletin ve milletin doğrudan geleceğini etkileyen hayati konulara da duyarsız kalmamışlardır. Üyelerimiz, tarihten gelen sorumluluk duygusunun ve vatandaşlık bilincinin gereğini yerine getirerek istihdam konusunda adeta elinden gelenin fazlasını yapmışlardır.
İşsizlik ile mücadelede olumlu sonuçlara ulaşılsa da, ülkemizin en büyük sosyo-ekonomik sorununun çözümü için hala kat edilmesi gereken çok mesafe bulunmaktadır.
Ocak ayında başlatılan istihdam seferberliği önemli bir çalışma olarak ortaya çıkmaktadır.
Ancak bir önceki yıla göre istihdama toplamda 122 bin kişilik katkı koyulması yeterli olamayabilecektir.
Çünkü 2015 yılının ikinci yarısında başlayan terör, iki genel seçim, Rusya krizi, Suriye harekatı, 15 Temmuz darbe girişimi, Başkanlık referandumu gibi çeşitli siyasi belirsizlikler neticesinde ekonomideki daralma, iyi niyetli çalışmalara karşın tam manasıyla giderilememiştir.
Öte yandan, istihdam alanında önemli rol üstlenen esnaf sanatkarların, seferberlik kapsamındaki teşviklerden daha fazla faydalanabilmelerinin önü açılmalıdır. Seferberlik ile düşünülen hedefler, ancak ekonomik koşulların düzeltilmesi ve esnaf sanatkarların teşviklerden daha etkin yararlandırılmasıyla mümkün olabilecektir.