;
ZEKERİYA MUTLU TÜM YAZARLAR
Sorunlar masaya yatırıldı...
24.8.2017 | Arşiv

Sorunlar masaya yatırıldı...

zekeriya.mutlu@yeniasir.com.tr

Geçtiğimiz hafta İzmir Esnaf Teşkilatı adına sevindirici gelişmeler yaşanmıştır.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne ziyarette bulunmuş, karşılıklı yapılan görüşmelerde kesimin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılmıştır.
Komisyon üyesi milletvekillerinin camiamızın sorunlarına vakıf olduklarını ve kendi aralarında uyum içinde çalıştıklarını görmek bizleri son derece mutlu etmiştir.
Güzel diyaloglar içinde her türlü sorunumunuz çözülebileceği yönündeki inancımızı pekiştirmiştir.

VERİMLİ ZİYARET

Birlik yöneticilerimizin ve çok sayıda oda başkanımızın da hazır bulunduğu ziyaret kanaatimizce oldukça verimli geçmiştir.
Komisyon başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyıldız, AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Sert, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan oluşan TBMM heyeti ile yaptığımız istişarelere ziyarete katılan oda başkanlarımız da katkı koymuşlardır.
İzmir Birliği yöneticileri ile oda başkanlarımız, esnaf sanatkarların pek çok sorununun giderilmesine önemli katkılar koyan komisyon üyelerini yakından tanıma, birebir görüşme ve fikirlerini belirtme imkanını yakalamışlardır.

SORUNLAR

İzmir Birliği, kesimin mevcut sorunlarını ve bu yönde geliştirdiği çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak komisyon üyelerine iletmiştir. Köşemizin el verdiği ölçüde bu sorunları kamuoyu ile de paylaşmak istersek:
- Sosyal güvenlik alanında emekli olduğu halde faaliyetini sürdüren üyemizin maaşından kesilen Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP)'nin kaldırılması başta olmak üzere çok önemli adımlar atılmıştır.
Ancak sosyal güvenlik alanında halen mevcut bazı sıkıntılarımız bulunmaktadır. Örneğin Sosyal Güvenlik tek çatı altında toplanmasına rağmen sigortalı çalışan ile üyelerimiz arasında emeklilik noktasında adaletsizlik yaşanmaktadır.
Sigortalı çalışan kişi 7 bin 200 iş gününde, üyelerimiz ise 9 bin iş gününde emekli olmaktadır. Ayrıca emeklilik maaşları tutarlarında üyelerimizin aleyhine dengesizlikler de bulunmaktadır.
- KOSGEB destekleri ve yapılandırma imkanı, sıkıntıda olan üyelerimizi rahatlatmıştır.
Yeni işe başlayan arkadaşlarımıza vergi muafiyeti ve AHİLİK fonu konularındaki girişimler de memnuniyetle karşılanmıştır. Bu noktada yeni işyeri açanlara verilen imkanlar için konulan 29 yaş sınırının kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani 29 yaşında ya da daha küçük biri işyeri açarsa 3 yıllık vergi muafiyetinden yararlanmakta ancak 30 yaşında işyeri açanlar bu imkanlardan yararlanamamaktadır. Oysa üretime, istihdama katkı verecek her girişimin desteklenmesi ekonomiye daha fazla dinamizm kazandıracaktır.
- Bunların yanısıra, 5362 sayılı kanunun revize edilmesi, Belediyeler ruhsatları verilirken meslek kuruluşlarının da söz sahibi olması ve kayıt dışı ile daha etkin mücadele konularında da beklentilerimiz bulunmaktadır.
Netice itibarıyla camiamızın pek çok sorununu gündeme getiren ve çözümü için emek sarf eden komisyon üyesi milletvekili arkadaşlarımızın ilgisine ve alakasına Esnaf Teşkilatı adına teşekkür ediyor, kesime yönelik yapılacak çalışmalarda İzmir Birliği'nin işbirliğine her zaman hazır olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum.


PERAKENDE YASASI

Komisyon üyeleri, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un hayata geçirilmesi noktasında önemli katkılar koymuşlardır. Ancak bu yasada bazı eksiklikler bulunmaktadır.
Örneğin, yasada esnaf sanatkarlara da AVM'lerde yer verilmesini öngören bir madde bulunmaktadır ancak döviz üzerinden kiraların ödendiği bu mekanlarda üyelerimizin yer alması pek mümkün görünmemektedir.
Aynı şekilde açılış kapanış saatlerinin Valiliklerce düzenleneceği öngörülmesine rağmen böyle bir disiplin hayata geçirilememiştir.
İzmir'in 4 girişi büyük mağazalar tarafından kuşatılmıştır. Bir dünya gerçeği olan büyük mağazalara karşı değiliz. Ancak gelişmiş ülkelerdeki gibi bu merkezlerin işleyişleri belirli kurallara bağlı olmalı, haksız rekabet yapmaları önlenmeli ve kent merkezleri yerine şehir dışına kurulmaları sağlanmalıdır.
Kanunun günün şartlarına göre yeniden revize edilmesine duyulan ihtiyaç komisyon üyelerine aktarılmıştır. Burada bizi memnun eden husus, komisyon üyesi milletvekillerimizin taleplerimize duyarlılık göstermeleri olmuştur. Esnaf kesiminin düşüncelerini benimsemiş ve bu yönde yapılacak çalışmalara hız verileceği konusunda güvence vermişlerdir.